Tin hoạt động Hải quan điện tử

Nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Tổng cục Hải quan được ban hành tại Quyết định số 1533/QĐ-TCHQ ngày 27/5/2016. Từ ngày 01/3/2017, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã triển khai và vận hành chính thức Hệ thống DVCTT với 41 thủ tục hành chính trong lĩnh...