Tin hoạt động Sự kiện

Ngày 15/04/2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-BCĐASW về kế hoạch công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ khánh thành Phòng Truyền thống ngành Hải quan tại trụ sở cơ quan Tổng cục vào ngày 1/9/2010.
 12345678 >>