Tin hoạt động Sự kiện

Khuyến nghị số 33 của UN/CEFACT giải quyết vấn đề này thông qua khuyến nghị các chính phủ và thương nhân thiết lập “cơ chế một cửa”. Khuyến nghị 33 đề nghị các cơ quan và tổ chức rà soát, tái thiết kế, kết hợp các quy trình, thủ tục kiểm soát cũng như cung cấp các tiện ích thanh toán thuế và lệ...
Ngày 15/04/2013, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-BCĐASW về kế hoạch công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ khánh thành Phòng Truyền thống ngành Hải quan tại trụ sở cơ quan Tổng cục vào ngày 1/9/2010.
 1234567 >>