Thủ tục hành chính

  Bản in   Gửi cho bạn bè

Thủ tục xoá nợ tiền thuế, tiền phạt (thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008)

- Trình tự thực hiện: 

 

-          Đối với cá nhân, tổ chức:

+ Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị xoá nợ tiền thuế và các khoản phạt (có tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan sau ngày 15/10/1998 đến hết ngày 30/06/2007 chưa nộp vào ngân sách nhà nước) đến Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục hải quan đối với lô hàng đang có nợ thuế để kiểm tra, xác nhận tính xác thực của bộ hồ sơ;

 

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

+ Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu để xác nhận doanh nghiệp có thuộc đối tượng đủ điều kiện xoá nợ thuế, nợ phạt theo quy định hay không:

++ Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp không đủ điều kiện để xoá nợ thuế và nợ phạt theo quy định thì Cục Hải quan địa phương có văn bản trả lời cho doanh nghiệp;

++ Trường hợp đủ điều kiện: Cục Hải quan địa phương gửi toàn bộ hồ sơ và công văn đề xuất xử lý xoá nợ thuế, nợ phạt gửi Tổng cục Hải quan để báo cáo, trình Bộ Tài chính ra quyết định xoá nợ cho doanh nghiệp;

 

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại cơ quan hải quan,

+ Qua bằng đường bưu chính,

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

-      Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị xoá nợ thuế, nợ phạt của doanh nghiệp;

+ Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu đề nghị xoá nợ thuế;

+ Thông báo thuế của cơ quan hải quan;

+ Quyết định truy thu thuế của cơ quan quản lý thuế (nếu có);

+ Quyết định phạt chậm nộp thuế (nếu có);

+ Hợp đồng thương mại;

+ Hoá đơn thương mại;

+ Giấy chứng nhận giám định của cơ quan giám định (nếu có);

+ Bản mô tả đặc điểm, tính chất, cấu tạo của hàng hoá do nhà sản xuất cung cấp (nếu có);

Các giấy tờ nêu trên, trừ công văn đề nghị xoá nợ thuế, nợ phạt của doanh nghiệp là bản chính, còn lại là bản photocopy có dấu sao y bản chính. .

             

- Số lượng hồ sơ: 01bộ

 

- Thời hạn giải quyết:  Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính không quy định thời hạn.

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan.

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

 

- Lệ phí (nếu có): Không

 

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): không.

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+ Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế.