Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu_Gói thầu tư vấn thẩm định giá trang thiết bị xây dựng

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193 860689.             - Fax: 02193 866637.

2. Tên dự án: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói số 21: Tư vấn thẩm định giá trang thiết bị xây dựng

Chỉ định thầu

22.000.000

22.000.000

Công ty cổ phần tư vấn - dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC

Quyết định số 381    /QĐ-HQHG ngày   03/12/2015 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng trọn gói

Theo tiến độ triển khai của từng gói thầu

 

Tags:

Thông báo khác: