Thông báo

Thông báo két quả lựa chọn nhà thầu, dự án: Mua sắm thường xuyên.

Kính gửi:

- Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính);        

- Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê Hải quan);      

- Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

          - Điện thoại: 02193.860689;  Fax 02193.866637

          2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

 

          B. Nội dung chính về Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Gia công trang phục chống rét cho CBCC và HĐLĐ 68 Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

74.040.000

74.040.000

Công ty Cổ phần may X19 -  Bộ Quốc Phòng

Quyết định số 406/QĐ-HQHG ngày 10/11/2020 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: