Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Công trình: Trạm cân ô tô 60 tấn cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

                 - Cục Quản lý  Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư

                 - Website của Bộ Tài chính.                                  

                 - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ - Tổng cục Hải quan.

                 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

- Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

- Điện thoại: 02193 860689;

- Fax: 02193 866637;

2. Tên Công trình: Trạm cân ô tô 60 tấn cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

3. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

 

 

Tên gói thầu

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Giá gói thầu

 

Giá trúng thầu

 

Nhà thầu trúng thầu

 

Quyết định phê duyệt

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 02: (Gói thầu hỗn hợp) Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị

Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước)

782.288.455

đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi hai triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm năm mươi lăm đồng)

 

772.032.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi hai triệu, không trăm ba mươi hai nghìn đồng).

Công ty TNHH TM-DV Đo lường Thiết bị điện Đông Dương

Quyết định số

390/QĐ-HQHG ngày 02/11/2020 của Cục HQ tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

45 ngày

2

Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Chỉ định thầu

10.377.022 đồng (Bằng chữ: Mười triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn, không trăm hai mươi hai đồng).

10.377.022 đồng (Bằng chữ: Mười triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn, không trăm hai mươi hai đồng).

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Giang

Quyết định số  387QĐ-HQHG ngày      02/11/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

 

Chỉ định thầu

 

255.517 đồng (bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm mười bảy đồng)

255.517 đồng (bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm nghìn, năm trăm mười bảy đồng)

Công ty Bảo hiểm BIDV Vĩnh Phúc

Quyết định số      388/QĐ-HQHG ngày         02/11/2020 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

4

Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình

Chỉ định thầu

8.343.456 đồng (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn, bốn trăm năm mươi sáu đồng).

8.343.456 đồng (Bằng chữ: Tám triệu, ba trăm bốn mươi ba nghìn, bốn trăm năm mươi sáu đồng).

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính Quốc gia

Quyết định số    389/QĐ-HQHG ngày  02/11/2020 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: