Thông báo

Thông báo mời thầu, Gói thầu số 02: (Gói thầu hỗn hợp) Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị

  Kính gửi:

- Website Bộ Tài chính (Cục tin học và thông kê tài chính);  

          - Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT và thống kê HQ);

          - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại/fax: Điện thoại: 02193 860689    Fax: 02193 866637

            Mã số thuế: 5100187606

Đề nghị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 02: (Gói thầu hỗn hợp) Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị

- Loại gói thầu:

 Xây lắp       Mua sắm hàng hóa        Tư vấn         Phi tư vấn       Hỗn hợp   x

- Giá gói thầu: 782.288.455 đồng;

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày;

2. Tên dự án: Trạm cân ô tô 60 tấn cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang;

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu trong nước)

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 16 giờ 00, ngày 09 tháng 10 năm 2020 đến trước 16 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2020 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, địa chỉ: Tổ 15 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

8. Giá bán 01 bộ HSYC:  1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 20 tháng 10 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 15, ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Quý đơn vị./.

Tags:

Thông báo khác: