Thông báo

Thông báo chào hàng cạnh tranh, Cung cấp và lắp đặt nội thất văn phòng cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy

 

  Kính gửi:

                   - Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và đầu tư;

                             - Website của Bộ Tài chính;                     

                             - Cục Công nghệ thông tin và TKHQ - Tổng cục Hải quan;

                             - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

                                                     

 1. Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

-  Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193.860.689, Fax 02193.866.637, Emai quantrihqhg@gmail.com.

- Mã số thuế: 5100178606.

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

2. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất văn phòng cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Loại gói thầu: Xây lắp □    Mua sắm hàng hóa þ    Phi tư vấn □                  Hỗn hợp □                     

- Giá gói thầu: 138.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn).

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp và lắp đặt nội thất.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Tên dự án (hoặc dự toán): Mua sắm thường xuyên.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

          7. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: 08 giờ 00 phút ngày 05/6/2020.

8. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí.

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00 phút ngày 12/6/2020.

11. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 30 phút ngày 12/6/2020.

Tags:

Thông báo khác: