Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Bảo dưỡng máy vi tính, máy in năm 2020 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

      Kính gửi:

- Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính);        

- Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê Hải quan);      

- Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

         A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

            - Điện thoại: 02193.860.689, Fax 02193.866.637

          2. Tên dự toán: Sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên.

          B. Nội dung chính về Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

 

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

 

Giá gói thầu

 

(1.000 VNĐ)

 

 

Giá trúng thầu

 

(1.000 VNĐ)

 

 

Nhà thầu trúng thầu

 

 

Quyết định phê duyệt kết quả

 

 

Loại hợp đồng

 

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

 

Gói thầu: Bảo dưỡng máy vi tính, máy in năm 2020 cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước

 

 

32.280

 

 

16.140

 

 

Công ty TNHH Thiên An 23

 

 

Quyết định số 156/QĐ-HQHG ngày     13/5/2020 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

 

 

Hợp đồng

 

trọn gói

 

 

Gồm 02 lần/năm, thời gian thực hiện 05 ngày/lần. Lần 1 trong tháng 5/2020, lần 2 trong tháng 11/2020

 

 

Tags:

Thông báo khác: