Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Kính gửi:

                    - Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                     - Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính);       

                     - Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê Hải quan);      

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637

 2. Tên dự án: Dự toán mua sắm thường xuyên

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Chỉ thầu rút gọn, trong nước

31.694.800

31.694.800

Công ty TNHH Thiên An 23, (địa chỉ: Số 116, Đ. Nguyễn Văn Cừ, tổ 7, P. Trần Phú, TP Hà Giang, T. Hà Giang)

Quyết định số 382/QĐ-HQHG ngày     25/10/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: