Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

             Kính gửi:

                             - Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                          - Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính); - Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & TKHQ

                            - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637

2. Tên dự án:

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng

Giá trúng thầu (1.000 đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chào hành cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu trong nước

550.000

541.222

Công ty CP đầu tư phát triển Phúc Lai (Số 34, Yên Ninh, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Quyết định số 372/QĐ-HQHG ngày             16/10/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

65 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: