Thông báo

Mẫu phiếu đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan năm 2019

HẢI QUAN VIỆT NAM

Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HẢI QUAN

 

 

 


MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ

Thông qua đánh giá này, Tổng cục Hải quan mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hải quan.

 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Xin bạn vui lòng dành thời gian để trả lời các câu hỏi dưới đây, ghi thông tin, đánh dấu ü vào lựa chọn phù hợp.

Nếu bạn muốn đánh giá nhiều thủ tục xin trả lời phiếu hỏi nhiều lần và mỗi lần điền tên một thủ tục.

 

THÔNG TIN CHUNG

 

 

1. Loại hình doanh nghiệp:

 Hộ kinh doanh cá thể

 Công ty TNHH

  Hợp tác xã

 Doanh nghiệp tư nhân

 Công ty Hợp danh

 þ Công ty cổ phần

 Doanh nghiệp nhà nước

 Công ty liên doanh FDI

  Công ty FDI 100% vốn nước ngoài

 

2. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

þ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 Công nghiệp, xây dựng

þ Thương mại, dịch vụ

 

3. Quy mô doanh nghiệp:

 Lớn

R Vừa

 Nhỏ

 

4. Chuyên môn người trả lời:

 Giám đốc

 Nhân viên

  Kế toán

 Tổng hợp

þ Khác

 

 

ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HẢI QUAN

 

Chi phí chính thức là chi phí bằng tiền thực tế bạn bỏ ra để thực hiện thủ tục, chi phí này có chứng từ và được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp.

Chi phí không chính thức là chi phí không có chứng từ, không theo quy định và không tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp.

Xin bạn vui lòng cho biết các thông tin sau:

 

1. Tên thủ tục hành chính bạn đã thực hiện: Thủ tục VNACCS/VCIS / Cổng thanh toán điện tử thu thuế XNK………………………………………………………………………………………………………………..……….

Bạn có thể tham khảo danh mục thủ tục gửi kèm theo đây để điền thông tin thủ tục mà bạn đã thực hiện hoặc ghi trực tiếp tên thủ tục bạn đã thực hiện nếu thủ tục đó ngoài danh mục này.

2. Hệ thống thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực hải quan:

þ VNACCS/VCIS

þ Cổng thông tin điện tử hải quan

þ Cổng thông tin một cửa quốc gia

þ Cổng thanh toán điện tử thu thuế XNK

 Các dịch vụ khác:………………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Số lượt thực hiện thủ tục từ đầu năm 2019 đến nay: 44 tờ khai.

 

4. Phân luồng hồ sơ (nếu có):

- Trường hợp thủ tục mà bạn thực hiện, hồ sơ được phân luồng, xin cho biết phân luồng hồ sơ:

þ Xanh:

        þ Vàng:

 Đỏ:

- Trường hợp bạn thực hiện thủ tục trên 1 lần, xin cho biết số lần hồ sơ được phân luồng xanh, vàng, đỏ:

þXanh (số lần): 01

        þ Vàng (số lần): 01

    Đỏ (số lần):

5. Cấp thực hiện thủ tục:

 Tổng cục Hải quan                            Cục Hải quan                        þ Chi cục hải quan

 

6. Địa danh nơi làm thủ tục hải quan (tỉnh/thành phố; quận/huyện): Thành phố Tuyên Quang; Thành phố Hà Nội.

 

.............................................................................................................................................................................................

 

7. Mức độ hài lòng của bạn về thực hiện thủ tục:

 Rất hài lòng

 Không hài lòng

þ Hài lòng

 Rất không hài lòng

 Tương đối hài lòng

 

8. Bạn có phải thực hiện thủ tục quản lý chuyên ngành không?

   Có

  þ Không

 

Xin vui lòng cho biết tên thủ tục quản lý chuyên ngành (nếu có):…………………………………………………………..

..............................................................................................................................................................................................

 

PHẦN A. CHI PHÍ HÀNH CHÍNH

 

I. TÌM HIỂU THỦ TỤC

 

9. Để hoàn thành thủ tục bạn có mất thời gian và chi phí để tìm hiểu thủ tục không?

R Có

 Không

 

 

10. Bạn tìm hiểu thủ tục qua kênh nào:

  Đi đến cơ quan nhà nước để tìm hiểu thông tin (bao gồm đi lại, chờ đợi, làm việc với cơ quan nhà nước, mua bộ hồ sơ…)

 Thuê đơn vị tư vấn, luật sư để tìm hiểu thông tin

 þ Tìm hiểu thông tin trực tuyến (qua internet)

 Tìm hiểu thông tin qua người thân, bạn bè…

  Cách khác (nêu rõ):………………………………………………………………………………………………….

 

11. Xin cho biết thời gian và chi phí mà bạn phải trả để tìm hiểu về thủ tục (nếu có):

- Thời gian (giờ):01-02 giờ………………………………………………………………………………………………..

- Chi phí (nghìn đồng): Không đồng…………………………………………………………………………………….....

 

12. Ý kiến đề xuất của bạn để giảm thời gian, chi phí tìm hiểu thủ tục: Tôi hài lòng với thủ tục hiện nay……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

II. CHUẨN BỊ HỒ SƠ

 

13. Xin cho biết thời gian và chi phí để chuẩn bị hồ sơ (điềm form, trình ký, photo/chuẩn bị giấy tờ...) đối với thủ tục của cơ quan hải quan:

- Thời gian (giờ): 02 giờ………………………………………………………………………………………………

- Chi phí (nghìn đồng): 30,000 đồng (ba mươi nghìn đồng…………………………………………………………..

 

14. Xin cho biết thời gian và chi phí để chuẩn bị hồ sơ (điềm form, trình ký, photo/chuẩn bị giấy tờ...) đối với thủ tục quản lý chuyên ngành (nếu có): Không có

- Thời gian (giờ):………………………………………………………………………………………………………..

- Chi phí (nghìn đồng):…………………………………………………………………………………………………..

 

15. Cách thức chuẩn bị hồ sơ của bạn:

þ Điền thông tin theo form/ mẫu (như hoàn thành mẫu đơn theo yêu cầu, ký duyệt của cấp trên..)

 Thuê đơn vị tư vấn, luật sư để chuẩn bị hồ sơ

 Thu thập, chuẩn bị các loại giấy tờ theo yêu cầu (bao gồm photo, chứng thực..) của cơ quan nhà nước

 Cách thức khác (nêu rõ):…………………………………………………………………………………………….

 

16. Ý kiến đề xuất của bạn để giảm thời gian, chi phí chuẩn bị hồ sơ: Tôi hài lòng với việc chuẩn bị hồ sơ hiện nay………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………

III. NỘP HỒ SƠ

 

17. Cách thức nộp hồ sơ với thủ tục hải quan:

R Đi đến cơ quan hải quan để nộp hồ sơ

 Thuê đơn vị tư vấn, luật sư để nộp hồ sơ

 Gửi hồ sơ qua bưu điện

þ Gửi hồ sơ trực tuyến (qua internet)

 Cách thức khác (nêu rõ):……………………………………………………………………………………………..

18. Xin vui lòng cho biết thời gian và chi phí để nộp hồ sơ đối với thủ tục hải quan:

þ Nộp qua mạng

 

         - Chi phí (nghìn đồng): Không đồng.....................................................................................................................

 

         - Thời gian (giờ): 30 phút.......................................................................................................................................

 

þ Nộp tại cơ quan hải quan

         - Chi phí (nghìn đồng): Không đồng.............................................................................................................................

         - Thời gian (giờ): 01 giờ 30 phút........................................................................................................................................

 

 

19. Cách thức nộp hồ sơ với thủ tục quản lý chuyên ngành (nếu có): Không

 Đi đến cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ

 Thuê đơn vị tư vấn, luật sư để nộp hồ sơ

 Gửi hồ sơ qua bưu điện

 Gửi hồ sơ trực tuyến (qua internet)

 Cách thức khác (nêu rõ):……………………………………………………………………………………………..

20. Xin cho biết thời gian và chi phí để nộp hồ sơ quản lý chuyên ngành (nếu có): Không có

 Nộp qua mạng

 

         - Chi phí (nghìn đồng):........................................................................................................................................

 

         - Thời gian (giờ):................................................................................................................................................

 

 Nộp tại cơ quan quản lý chuyên ngành

         - Chi phí (nghìn đồng):.....................................................................................................................................

         - Thời gian (giờ):..............................................................................................................................................

 

 

21. Ý kiến đề xuất của bạn để giảm thời gian, chi phí nộp hồ sơ: Tôi hài lòng với việc nộp hồ sơ hiện nay……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, HOÀN THIỆN HỒ SƠ

22. Bạn có phải chỉnh sửa hồ sơ sau khi nộp không?

þ Có

 Không

 

 

23. Xin cho biết thời gian và chi phí để chỉnh sửa hồ sơ (tiếp nhận yêu cầu chỉnh sửa, thực hiện chỉnh sửa, nộp chỉnh sửa, thuê tư vấn chỉnh sửa...):

- Thời gian (giờ): 01 giờ………………………………………………………………………………………………

- Chi phí (nghìn đồng): Không đồng…………………………………………………………………………………..

* Trường hợp thủ tục mà bạn thực hiện, hồ sơ được phân luồng xin cho biết:

 

R Đối với luồng vàng

 

 

 

- Thời gian (giờ): 01 giờ…………………………………………………………………………………………………

- Chi phí (nghìn đồng): Không đồng……………………………………………………………………………………..

 

 Đối với luồng đỏ : Không có

 

 

 

- Thời gian (giờ):………………………………………………………………………………………………………

- Chi phí (nghìn đồng):………………………………………………………………………………………………..

         

24. Bạn điều chỉnh hồ sơ theo cách nào:

R Tự làm online

                  Thuê đơn vị tư vấn làm                                    Tự làm trên giấy

 Cách thức khác (nêu rõ):…………………………………………………………………………………………….

 

25. Xin cho biết thời gian và chi phí để chuẩn bị hồ sơ kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan hải quan:

- Thời gian (giờ): 01 giờ…………………………………………………………………………………………………...

- Chi phí (nghìn đồng): Không đồng…………………………………………………………………………………….....

26. Xin cho biết thời gian và chi phí để kiểm tra hàng hóa (chuẩn bị hồ sơ, hàng hóa, lấy mẫu, phân tích, tham gia kiểm tra) với cơ quan quản lý chuyên ngành (nếu có): Không có

- Thời gian (giờ):………………………………………………………………………………………………………...

- Chi phí (nghìn đồng):………………………………………………………………………………………………......

27. Xin cho biết thời gian và chi phí để kiểm tra hàng hóa (chuẩn bị hồ sơ, hàng hóa, lấy mẫu, phân tích, tham gia kiểm tra) với cơ quan Hải quan (nếu có): Không có

- Thời gian (giờ):………………………………………………………………………………………………………...

- Chi phí (nghìn đồng):………………………………………………………………………………………………......

 

28. Xin cho biết thời gian và chi phí khi nộp lại hồ sơ đã chỉnh sửa, hoàn thiện cho cơ quan hải quan:

 

- Thời gian (giờ): 01 giờ 30 phút…………………………………………………………………………………………

- Chi phí (nghìn đồng): Không đồng………………………………………………………………………………………..

* Trường hợp thủ tục mà bạn thực hiện, hồ sơ được phân luồng xin cho biết:

 

R Đối với luồng vàng:

 

 

 

- Thời gian (giờ): 01 giờ 30 phút…………………………………………………………………………………………

- Chi phí (nghìn đồng): Không đồng……………………………………………………………………………………..

 

 Đối với luồng đỏ: Không có

 

 

 

- Thời gian (giờ):………………………………………………………………………………………………………

- Chi phí (nghìn đồng):………………………………………………………………………………………………..

         

 

29. Ý kiến đề xuất của bạn để giảm thời gian, chi phí điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: Tôi hài lòng với việc đièu chỉnh , bổ sung hoàn thiện hồ sơ hiện nay…………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………....….………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………………………………………………………………………………

V. NHẬN KẾT QUẢ HỒ SƠ

 

30. Thời gian và chi phí để nhận kết quả:

- Thời gian (giờ): 02 giờ……..…………………………………………………………………………………………

- Chi phí (nghìn đồng): Không đồng…………………………………………………………………………………..

 

31. Bạn nhận kết quả theo cách nào:

R Lấy tại cơ quan nhà nước

 Thuê đơn vị tư vấn, luật sư để nhận kết quả

 Theo bưu điện

R Nhận trực tuyến (qua internet)

 Cách thức khác (nêu rõ):……………………………………………………………………………………………..

32. Ý kiến đề xuất của bạn để giảm thời gian, chi phí nhận kết quả hồ sơ: tôi hài lòng với việc nhận kết quả hồ sơ này………………………………………………………………………………..…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………....….………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

PHẦN B. CHI PHÍ KHÁC

 

 

I. CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỂ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

33. Bạn có phải trả chi phí đầu tư về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị để thực hiện thủ tục không?

R Có

 Không

 

 

Nếu có xin cho biết chi phí phải trả để đầu tư về cơ sở vật chất, máy móc thiết bị để thực hiện thủ tục:

- Chi phí (nghìn đồng): 8,000,000 đồng (tám triệu đồng)…………………………………………………………

 

34. Bạn có phải chi trả cho nhân công để thực hiện thủ tục không?

R Có

 Không

 

 

Nếu có xin cho biết chi phí trả cho nhân công để thực hiện thủ tục?

- Chi phí (nghìn đồng): 7,000,000 đồng (Bảy triệu đồng)…………………………………………………………………

 

35. Doanh nghiệp có phải trả chi phí đào tạo để tuân thủ quy định không?

RCó

 Không

 

 

Nếu có xin cho biết chi phí đào tạo của doanh nghiệp để tuân thủ quy định:

- Chi phí (nghìn đồng): 5,000,000 đồng (năm triệu đồng)……………………………………………………………………

 

II. CHI PHÍ RỦI RO PHÁP LÝ

 

36. Doanh nghiệp có phải trả những chi phí tăng thêm, thiệt hại hoặc mất cơ hội kinh doanh mà doanh nghiệp phải gánh chịu do chất lượng kém của quy định pháp luật dẫn đến bị xử phạt hoặc chậm chễ trong giải quyết thủ tục không?

 Có

R Không

 

Nếu có xin cho biết chi phí tăng thêm, thiệt hại hoặc mất cơ hội kinh doanh mà doanh nghiệp phải gánh chịu do chất lượng kém của quy định pháp luật dẫn đến bị xử phạt hoặc chậm chễ trong giải quyết thủ tục:

- Chi phí (nghìn đồng):……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

37. Xin cho biết mức độ trả những chi phí nêu trên như thế nào?

 Cao

                  Trung bình                                    Thấp

Xin cho biết ý kiến cụ thể: ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

III. CHI PHÍ KHÔNG CHÍNH THỨC

 

38. Theo bạn những công ty tương tự trong ngành của bạn có phải trả chi phí không chính thức trong quá trình thực hiện thủ tục này không?

 Có

R Không

Nếu phải trả chi phí chính thức thì chi phí đó là bao nhiêu (nghìn đồng):………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

39. Chi phí không chính thức thường phải trả ở khâu nào trong quá trình làm thủ tục hải quan?.............................

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

40. Ý kiến đề xuất của bạn để cắt bỏ chi phí không chính thức:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………....….………………………………………………………………………………………………………………………….…

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN ĐÃ THAM GIA KHẢO SÁT NÀY!

Xin vui lòng gửi lại phiếu đã đánh giá theo địa chỉ hòm thư điện tử: bancchdh@customs.gov.vn

 

Bạn có thể được mời tham gia chương trình tri ân sau khảo sát này, xin vui lòng để lại thông tin để tiện liên hệ:

Số điện thoại: 0917383585....................................................................................................................................................

Email:thailvphuclam@gmail.com...........................................................

Tags:

Thông báo khác: