Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Bảo dưỡng máy vi tính, máy in, máy photocoppy năm 2019 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

- Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính);        

- Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê Hải quan);      

- Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

           A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193.860.689, Fax 02193.866.637

2. Tên dự toán: Sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên.

 

          B. Nội dung chính về Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(1.000 VNĐ)

Giá trúng thầu

(1.000 VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Bảo dưỡng máy vi tính, máy in, máy photocoppy năm 2019 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước

34.880.

30.320

Công ty TNHH Vĩnh Phúc

Quyết định số 201/QĐ-HQHG ngày     14/6/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

Gồm 02 lần/năm, thời gian thực hiện 06 ngày/lần. Lần 1 trong tháng 6/2019, lần 2 trong tháng 11/2019

 

Tags:

Thông báo khác: