Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua sắm thiết bị máy móc văn phòng cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

                    - Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                    - Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                    - Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính);       

                     - Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê Hải quan);      

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 02193.860689;  Fax 02193.866637

 2. Tên dự toán: Mua sắm thường xuyên

 

 B. Nội dung chính về Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua sắm thiết bị máy móc văn phòng cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chào hành cạnh tranh rút gọn qua mạng, lựa chọn nhà thầu trong nước

192.000.000

169.120.200

Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật điện Hà Nội, địa chỉ: Số 36 Trần Bình, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Quyết định số 158/QĐ-HQHG ngày 09/5/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

05 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: