Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ năm 2019 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

- Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính);

- Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê Hải quan);      

- Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

                   

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 02193.860689,  Fax 02193.866637

2. Tên dự toán: Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên.

 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

 (1.000 VNĐ)

Giá trúng thầu

(1.000 VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ  năm 2019 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

37.760

37.760

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Liên, tổ 8, P. Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Quyết định số 157/QĐ-HQHG ngày 09/5/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: