Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Thuê đơn vị Quản lý vận hành và bảo dưỡng định kỳ năm 2019

Kính gửi:

                - Báo đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

    - Webiste của Bộ tài chính;

    - Cục Công nghệ thông tin và thống kê HQ – TCHQ;

    - Webiste Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên

B. Nội dung của Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu)

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê đơn vị Quản lý vận hành và bảo dưỡng định kỳ năm 2019 Trạm biến áp 400kVA – 22/0,4kV cấp điện cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang và Trạm biến áp 160kVA – 35/0,4kV cấp điện cho Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thuỷ

Chỉ thầu rút gọn, trong nước

 

 

42.647.000

 

 

42.647.000

Điện lực thành phố Hà Giang - Công ty Điện lực Hà Giang (Số 182 Trần Hưng Đạo, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

QĐ số:                                 /QĐ-HQHG ngày     25/02/2019

Trọn gói

Năm 2019

 

Tags:

Thông báo khác: