Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu - Mua sắm thường xuyên

Kính gửi:

                    - Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                    - Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                     - Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính);       

                     - Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê Hải quan);      

                    - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 02193.860.689, Fax 02193.866.637

2. Tên dự án:

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho 01 máy soi HI-SCAN 9075; cung cấp và đọc liều kế, kiểm xạ khu vực làm việc cho 02 máy soi HI – SCAN 9075 và Rapiscan 628XR của Chi cục HQCK Quốc tế Thanh Thủy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

22.900.000

22.900.000

Công ty TNHH thiết bị và dịch vụ khoa học AE (Số 9, tổ 14, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Quyết định số 32                               /QĐ-HQHG ngày            17/01/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

60 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: