Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua Bảo hiểm cháy, nổ và rủi ro đặc biệt cho tài sản năm 2019 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

    Kính gửi: - Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

                     - Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính);       

                     - Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê Hải quan);      

                     - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

 

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

          - Điện thoại: 02193.860689;  Fax 02193.866637

          2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

 

          B. Nội dung chính về Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua Bảo hiểm cháy, nổ và rủi ro đặc biệt cho tài sản năm 2019 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

68.026.694

68.026.694

Công ty Bảo Việt Hà Giang, địa chỉ: Số 95 – Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Quyết định số 560/QĐ-HQHG ngày 28/12/2018 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

01 năm

 

Tags:

Thông báo khác: