Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2019 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

- Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính);

- Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê Hải quan);      

- Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

          - Điện thoại: 02193860689;  Fax: 02193866637

          2. Tên dự toán: Mua sắm thường xuyên

                                                           

          B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2019 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chào hành cạnh tranh rút gọn, trong nước

199.717.580

199.717.580

Công ty Bảo Việt Hà Giang, (Số 95 Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

Quyết định số 552/QĐ-HQHG ngày 24/12/2018 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: