Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô Mitsubishi pajero sport 07 chỗ ngồi, BKS 23A – 004.43 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Kính gửi:

 - Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 - Website Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê Tài chính);       

 - Website Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê Hải quan);      

 - Website Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

 - Điện thoại: 02193.860689;       Fax: 02193.866637

2. Tên dự án: Dự toán sửa chữa thường xuyên.

 B. Nội dung chính về Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô Mitsubishi pajero sport 07 chỗ ngồi, BKS 23A – 004.43 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

24.800.000

24.800.000

Ga ra auto Sơn Đức, Tổ 01, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Quyết định số 329/QĐ-HQHG ngày 17/8/2018 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: