Thông báo

kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Bảo dưỡng cân ô tô năm 2018 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

          - Điện thoại: 02193.860.689;  Fax:  02193.866.637

          2. Tên dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên.

 

          B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Bảo dưỡng cân ô tô năm 2018 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

97.000.000

97.000.000

Công ty TNHH Kỹ Thuật Đức Anh, số 54B Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quyết định số 300/QĐ-HQHG ngày    25/7/2018 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

Gồm 02 lần, thời gian thực hiện tối đa 07 ngày/lần: Lần 1 trong tháng 7/2018; lần 2 trong  tháng 12/2018

 

Tags:

Thông báo khác: