Thông báo

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô Nissan Navara 05 chỗ ngồi, BKS 23A - 002.06 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860 689, Fax 02193.866 637.

2. Tên dự án: Sửa chữa thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 280/QĐ-HQHG ngày 06/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 24.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu sáu trăm nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

SốTT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô Nissan Navara 05 chỗ ngồi, BKS 23A - 002.06 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

24.600

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

 

Tháng 7/2018

Trọn gói

03 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: