Thông báo

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

          - Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637

          2. Tên dự án: Dự toán mua sắm thường xuyên

 

          B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu Mua sắm thiết bị tin học cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Chỉ thầu rút gọn, trong nước

23.300.000

23.300.000

Công ty TNHH một thành viên thương mại – dịch vụ B và T, (địa chỉ: Tổ 12, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

Quyết định số 211/QĐ-HQHG ngày     30/5/2018 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

03 ngày

 

Tags:

Thông báo khác: