Thông báo

thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua biển điện tử LED cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

          - Điện thoại: 02193.860.689, Fax 02193.866.637

          2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

 

          B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua biển điện tử LED cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

52.500.000

52.500.000

Trung tâm mỹ thuật in quảng cáo – in Đàm Hữu Đoan, địa chỉ: Tổ 11, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Quyết định số 570/QĐ-HQHG ngày    27/12/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

03

 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

 

Tags:

Thông báo khác: