Thông báo

Kết quả lựa chọn nhà thầu, Sửa chữa điện, nước nhà làm việc và nhà công vụ Trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án: Dự toán sửa chữa thường xuyên

B. Nội dung của Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Số

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu)

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

11

 

Sửa chữa điện, nước nhà làm việc và nhà công vụ Trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

 

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

 

 

41.961.000

 

 

41.961.000

Cửa hàng điện nước Mai Văn Chung, Số 09, đường Lý Thường Kiệt, tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

 

Quyết định số: 549           /QĐ-HQHG ngày         21/12/2017

 

 

Trọn gói

 

 

03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Tags:

Thông báo khác: