Tin hoạt động Hải quan điện tử

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao lưu trực tuyến về Hệ thống VNACCS

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

BÁO HẢI QUAN

 

Số:   26  /BHQ-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                  

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

 

                   Kính gửi:     Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

         

          Được sự đồng của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan tại Tờ trình ngày 18/02/2014, Báo Hải quan đang chuẩn bị tổ chức buổi “Giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Tổng cục Hải quan với bạn đọc Báo Hải quan về những điểm mới khi vận hành chính thức Hệ thống thông quan tự động VNACCS” trên Báo Hải quan điện tử (tại địa chỉ www.baohaiquan.vn) với chủ đề “VNACCS - Những lợi ích khi thông quan hàng hóa”, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 3/2014.

          Báo Hải quan kính đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp, trợ giúp đăng tải nội dung thông báo trên website của quý đơn vị:

 

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giao lưu trực tuyến

về Hệ thống VNACCS

 

          Thực hiện Công văn số: 26/BHQ-ĐT, ngày 28/02/2014 của Báo Hải quan về giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Tổng cục Hải quan với bạn đọc Báo Hải quan về những điểm mới khi vận hành chính thức Hệ thống thông quan tự động VNACCS trên Báo Hải quan điện tử, Văn phòng Cục thông báo toàn bộ nội dung văn bản như sau:

          Theo dự kiến, vào trung tuần tháng 3/2014, Báo Hải quan sẽ tổ chức buổi “Giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo Tổng cục Hải quan với bạn đọc Báo Hải quan về những điểm mới khi vận hành chính thức hệ thống thông quan tự động VNACCS” trên Báo Hải quan điện tử (tại địa chỉ www.baohaiquan.vn) với chủ đề “VNACCS – Những lợi ích khi thông quan hàng hóa”.

          Khách mời tham gia trả lời bạn đọc là:

          + Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh;

+ Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Phó trưởng ban Ban triển khai VNACCS, Cục trưởng Cục CNTT&TK Hải quan;

+ Ông Hiroki Sakurai – Chuyên gia Nhật Bản, Cố vấn trưởng dự án VNACCS/VCIS.

Thông qua buổi giao lưu trực tuyến này, bạn đọc nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng có cơ hội tìm hiểu về hệ thống thông quan hiện đại sẽ được áp dụng chính thức từ 01/4/2014. Bên cạnh đó phản ánh và góp ý một số vấn đề trong quá trình thử nghiệm hệ thống từ 15/11/2013 đến nay.

Những vấn đề tập trung trả lời bạn đọc bao gồm:

- Những quy định có liên quan đến hệ thống VNACCS/VCIS được quy định trong Thông tư và quy trình nghiệp vụ;

- Những lợi ích khi thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu;

- Quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia hệ thống;

- Công tác hỗ trợ, tập huấn của ngành Hải quan đối với doanh nghiệp.

- Những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai;

- Định hướng của ngành Hải quan trong thời gian tới.

Báo Hải quan mong muốn nhận được câu hỏi của bạn đọc trong và ngoài ngành Hải quan. Bạn đọc có thể gửi câu hỏi về địa chỉ: haiquanonline@gmail.com; hoặc tham gia đặt câu hỏi trực tiếp tại thời điểm thực hiện buổi giao lưu trực tuyến.

Tags:

Tin khác: