Tin hoạt động Tin tức

Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V

Điểm cầu trực tuyến Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính tại Hà Giang

 

Ngày 31/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 - 2025, theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính và 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

 Tới dự và chỉ đạo Ðại hội tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương. Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Lãnh đạo Sở Tài chính các tỉnh, thành phố; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ. Dự Đại hội tại các điểm cầu có hơn 700 đại biểu và cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 7 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính. Tại điểm cầu Hà Giang, dự Đại hội có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài Chính, Cục Hải quan Kho Bạc Nhà nước, Cục Thuế cùng các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" ,  Bộ Tại chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021 – 2025, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững”. Đại hội lần này được tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính trong giai đoạn 5 năm vừa qua; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp để triển khai hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo. Đại hội cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính; trao đổi những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Ngành ngày càng phát triển sâu rộng, thực sự là động lực thúc đẩy, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Tài chính đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều nội dung, hình thức thi đua phong phú, mục tiêu thi đua thiết thực, cụ thể, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của ngành Tài chính. Nhiều điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo thông qua các phong trào thi đua đã được nhân rộng. Bộ Tài chính đã chỉ đạo, tổ chức phát động 5 phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành và nhiều phong trào thi đua chuyên đề, nước rút. Hưởng ứng lời phát động của Bộ, các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính đã phát động hơn 500 phong trào thi đua; đặc biệt, đối với hệ thống Thuế, Hải quan, Kho bạc, Dự trữ… các phong trào thi đua đã được triển khai đến tận cấp cơ sở.Các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Tài chính đã được phát động với các nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng khen thưởng ngày càng được nâng lên; tăng cường khen thưởng đối với các thành tích đột xuất, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng tập thể nhỏ.Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức lan toả lớn, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hăng hái thi đua lao động, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần quan trọng để ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách 5 năm giai đoạn 2016-2020 được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Tại Đại hội này, ngành Tài chính vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác

Tags:

Tin khác: