Tin hoạt động Tin tức

Quy định về Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan tại Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020

Ngày 21/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020.

Tại Điều 3 quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan gồm: Thuốc lá điếu từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá, có nhãn hiệu 555 Esse không có xuất xứ Việt Nam (mã hàng 24.02.20) và Rượu Whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam (mã hàng 22.08.30.00).

Khoản 1 Điều 4 có quy định đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan năm 2014 mà không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu. Đây là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện giải quyết thủ tục liên quan hàng hóa gửi kho ngoại quan đối với trường hợp phát sinh hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Điều 3 của Quyết định số 27/2000/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 nêu trên.

Tags:

Tin khác: