Tin hoạt động Hải quan - Doanh Nghiệp

Kết quả sau 02 năm thực hiện xây dựng quan hệ đối tác thường xuyên của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang với cộng đồng doanh nghiệp

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2020

 

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang là đơn vị nằm ở địa bàn vùng cao biên giới, thực hiện công tác quản lý nhà nước về Hải quan tại địa bàn 02 tỉnh Hà Giang (có 03 Chi cục Hải quan cửa khẩu) và Tuyên Quang (có 01 Chi cục Hải quan nội địa). Do sự tác động động của nhiều yếu tố như: chính sách quản lý xuất nhập khẩu của phía đối đẳng, địa hình hiểm trở, đường giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng cửa khẩu còn hạn chế… nên hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu diễn ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ và Chi cục Hải quan Tuyên Quang; tại cửa khẩu chính Xín Mần và cửa khẩu phụ Săm Pun, Phó Bảng chủ yếu là công tác giám sát tái xuất hàng tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, thực hiện thủ tục cho hàng hoá của cư dân biên giới, công tác phòng chống buôn lậu. Số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trong địa bàn quản lý của Cục chưa nhiều (năm 2018 có 198 doanh nghiệp, tư thương; năm 2019 có 178 doanh nghiệp, tư thương; hết 9 tháng đầu năm 2020 có 135 doanh nghiệp, tư thương), chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động không thường xuyên.

Thực hiện Quyết định số 2736/QĐ-TCHQ ngày 19/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành hướng dẫn phát phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã cụ thể hoá nội dung phù hợp với điều kiện thực tế bằng kế hoạch phát triển quan hệ đối tác theo từng năm, triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động đối tác đến toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, tư thương và người dân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh bằng nhiều hình thức khác nhau (thông qua công tác làm thủ tục hải quan, qua báo đài địa phương, của ngành Hải quan, qua Website của Cục…). Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục đã thực hiện trên 150 lượt tư vấn pháp luật, tiếp nhận và giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan; trên 160 tin bài tuyên truyền về các quy định chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan; chủ trì tổ chức 03 cuộc đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp trên địa bàn 02 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang…Từ đó nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp.

 

Xuất phát từ điều kiện thực tế địa bàn và tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, các đơn vị trực thuộc Cục đã lựa chọn 02 doanh nghiệp cụ thể để xây dựng quan hệ đối tác thường xuyên, đó là: Công ty Cổ phần thương mại XNKThái Dương (địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) và Công ty TNHH Một thành viên Seshin VN2 (địa chỉ: thôn Khe Xoan, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Nội dung hợp tác chính với doanh nghiệp gồm: hỗ trợ tạo thuận lợi thương mại; tăng cường hoạt động tham vấn các vấn đề vướng mắc liên quan đến lĩnh vực hoạt động hải quan của doanh nghiệp; giám sát thực thi pháp luật và thiết lập cơ chế hợp tác giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp. Qua 02 năm thiết lập quan hệ hợp tác với cơ quan hải quan, các doanh nghiệp trên đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Cơ quan Hải quan trong công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật, tham vấn chính sách, hỗ trợ giải đáp vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan… Hiệu quả của cơ chế hợp tác trên đã thể hiện rõ qua số liệu tình hình xuất nhập khẩu, cụ thể:

- Đối với Công ty Cổ phần thương mại XNK Thái Dương: Năm 2018 (khi chưa ký kết quan hệ hợp tác): kim ngạch XNK đạt 36,041 triệu USD; Năm 2019: kim ngạch XNK đạt 101,069 triệu USD, tăng 180,43 % so với năm 2018; 9 tháng đầu năm 2020: do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động XNK của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn,kim ngạch XNK đạt 42,21 triệu USD, tăng 21,89% so với cùng kỳ 2018; giảm 48,27 % so với cùng kỳ 2019.

- Đối với Công ty TNHH Một thành viên Seshin VN2:Năm 2018 (khi chưa ký kết quan hệ hợp tác): kim ngạch XNK đạt 48,7 triệu USD;Năm 2019: kim ngạch XNK đạt 70,387 triệu USD, tăng 44,53 % so với năm 2018; 9 tháng đầu năm 2020: do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động XNK của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên kim ngạch XNK vẫn đạt 52,85 triệu USD (tăng 35 % so với cùng kỳ 2018; tăng 0,36 % so với cùng kỳ 2019).

Phát huy một số kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tiếp tục duy trì và phát triển các quan hệ đối tác đã ký kết; đổi mới phương thức hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp theo hướng: Mở rộng nhóm đối tác thường xuyên để trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy hoạt động đối tác hải quan - doanh nghiệp; Tăng cường các hoạt động đối tác với các nhóm đối tượng doanh nghiệp khác (Doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, đại lý hải quan, doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu…); Triển khai hoạt động tham vấn và hợp tác theo chuyên đề… Từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan; thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp qua cửa khẩu; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động thương mại biên giới của địa phương.

Tags: