Tin hoạt động Tin tức

Phong trào “Dân vận khéo” tại Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

CBCC Chi cục HQCKQT Thanh Thủy thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ được phân công góp phần cho tập thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

 

         Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân vận, trong năm 2020 Đảng bộ Hải quan tỉnh Hà Giang đã bám sát các nội dung, mục tiêu  triển khai, thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo” theo đó căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai vận động cán bộ, đảng viên phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ công chức, nhân dân vào doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó mà ý thức trách nhiệm, chất lượng của cán bộ, công chức trước công việc ngày càng được củng cố, nâng cao.

          Với quan điểm “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” do vậy trong thời gian qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo ban hành các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, người lao động để người dân, doanh nghiệp được biết và giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, người lao động như: Công khai hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng, tiếp thu những ý kiến của nhân dân về công tác quản lý điều hành, thái độ và phong cách làm việc của công chức, người lao động trong cơ quan, đồng thời thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc nhằm phụ vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các đồng chí trong cấp ủy, Lãnh đạo Cục chấp hành nghiêm các quy định về nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên và người đứng đầu của các cấp ủy thuộc Đảng ủy; đấu tranh ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị.

           Trong nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Hải quan trên địa bàn, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã ký kết quy chế phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và buôn lậu; thực hiện tốt công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan – Doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tư thương tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa…. Bên cạnh đó cán bộ, công chức thường xuyên phổ biến các quy định pháp luật về hải quan và các văn bản pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu đồng thời hướng dẫn và giải thích các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tư thương tham gia XNK để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, tạo sự thân thiện, đồng hành giữa công chức hải quan với doanh nghiệp. Nhờ đó, trong thời gian qua trên địa bàn quản lý của Hải quan không xảy ra điểm nóng về buôn lậu và các vụ việc phức tạp; doanh nghiệp và tư thương tham gia xuất nhập được giải quyết thục tục hải quan đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không gây ách tắc, chậm trễ.

          Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã thu lại được những kết quả đảng kể trong công tác chuyên môn nghiệp vụ như: Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 319.192 triệu USD, thu thuế xuất nhập khẩu nộp ngân sách Nhà nước được 206,67 tỷ đồng đạt 72,5% so với chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tài chính giao và đạt 65,8% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao. Trong năm, Cục Hải quan phối hợp với các lực lược chức năng trên địa bàn bắt giữ 04 vụ vi phạm; phát hiện, bắt giữ và xử lý 09 trường hợp vi  phạm pháp luật về Hải quan, phạt tiền 132.11.514 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan đã chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị quyên góp, ủng hộ tiền, vật chất cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị phụ trách với tổng số tiền và quà tặng trì giá 15 triệu đồng; tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hà Giang và ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tổng giá trị gần 40 triệu đồng…Thực hiện tốt các phong trào thi đua của tỉnh và các phong trào của ngành, cơ quan đề ra….

          Trong năm tới, Hải quan Hà Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dạn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện          Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại hải quan doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn…Thực hiện tốt công tác dân vận đối với các xã trong địa bàn hoạt động hải quan, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới….Đồng thời nâng cao công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí, Quy chế dân chủ ở cơ sở kịp thời nắm bắt thông tinh để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan nhằm phòng ngừa sai phạm sảy ra.

          Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã phát huy được sức mạnh của tập thể, giúp cho đội ngũ cán bộ dảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị nâng cao tinh thần thái độ, phong cách làm việc. Từ ““Dân vận khéo” mà cán bộ đảng viên và người lao động trong toàn Cục đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tags:

Tin khác: