Tin hoạt động Kiểm Tra sau thông quan

Chi cục Kiểm tra sau thông quan tổng kết công tác năm 2013

Ngày 17/01/2014, Chi cục Kiểm tra Sau thông quan đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Thành - Uỷ viên BCH Đảng ủy, Phó Cục trưởng, đại diện đơn vị Văn phòng cùng toàn thể CBCC thuộc Chi cục.

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 568/CT-TCHQ ngày 09/02/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, Chi cục đã đạt được thành tích năm sau cao hơn năm trước. Năm 2013 đạt hoàn thành tốt 12 cuộc kiểm tra, tăng 20% so với chỉ tiêu Cục giao, tăng 50% so với chỉ tiêu của TCHQ phê duyệt. Qua kiểm tra, Chi cục đã đánh giá chấp hành tốt pháp luật đối với 04 doanh nghiệp, phát hiện sai phạm đối với 08 doanh nghiệp, thực hiện ấn định thuế và xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2012, tăng 61% so với chỉ tiêu Cục giao, tăng 21% so với chỉ tiêu Tổng cục giao.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng rất đồng tình với báo cáo tổng kết và đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả của đơn vị, các doanh nghiệp chấp thuận kết luận kiểm tra, nộp đủ tiền vào ngân sách Nhà nước. Đồng chí cũng nhấn mạnh năm 2014 thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, phát triển”, ngành Hải quan  tiếp tục cải cách hiện đại hoá, tập trung quyết liệt triển khai vận hành hệ thống VNACCS/VCIS, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác quản lý rủi ro, KTSTQ, chống buôn lậu – gian lận thương mại. Trong thời gian tới Chi cục cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, xác định rõ biện pháp, thời gian, doanh nghiệp lựa chọn kiểm tra để phấn đấu hoàn tốt chỉ tiêu số thu được giao. Trong tổ chức KTSTQ tại doanh nghiệp cần nghiên cứu, nắm chắc thông tin và chủ động dự kiến giải quyết các tình huống phát sinh, đặc biệt tuyền truyền tốt quy định chính sách pháp luật cho các doanh nghiệp được kiểm tra.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã nhất trí với báo cáo tổng kết, bàn thêm về kinh nghiệm, kỹ năng dẫn chứng làm việc với doanh nghiệp, đề xuất tăng cường CBCC tham gia hội nghị chuyên đề KTSTQ của ngành và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phân loại áp mã hàng hoá trong KTSTQ, lưu ý một số quy định xác định trọng điểm KTSTQ theo Thông tư, Quyết định về áp dụng quản lý rủi ro.

Đồng chí Chi cục trưởng cũng đánh giá năm 2014 là năm có ảnh hưởng lớn đến thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2010-2015) theo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc khoá XI và Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ khoá XV, ngành triển khai cải cách hiện đại hoá theo Kế hoạch, Quy trình KTSTQ đã được sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Do đó CBCC trong Chi cục cần phải nỗ lực quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các văn bản, vận dụng kiến thức nghiệp vụ, phát huy trí tuệ tập thể, chủ động hiến kế, đề xuất biện pháp cụ thể để đóng góp hoàn thành chỉ tiêu số thu ngân sách được giao 2,5 tỷ đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 đề ra gồm: 1/Chấp hành nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính, tiếp tục cam kết học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; 2/Tăng cường rà soát, thu thập thông tin hồ sơ hải quan, hàng hoá XNK được thông quan trong thời hạn 60 ngày từ ngày hàng hoá được thông quan đến ngày thông báo kiểm tra, rà soát doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra tại khâu trong thông quan, có dấu hiệụ hoặc rủi ro vi phạm, gian lận thương mại trong ưu đãi đầu tư, miễn thuế, không thu thuế,….; 3/Đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp; 4/Tiếp tục kiểm tra làm rõ các dấu hiệu gian lận về trị giá đối với mặt hàng khoáng sản xuất khẩu và các thông tin nghiệp vụ chuyển đến; 5/Tổ chức tốt kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác PTHS tại các Chi cục Hải quan; 6/Cập nhật và ứng dụng có hiệu quả chương trình phần mềm của ngành phục vụ công tác KTSTQ theo đúng quy chế, quy trình; 7/Chú trọng nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ, xây dựng lực lượng công chức kiểm tra sau thông quan trong sạch, vững mạnh, chuyên sâu, chuyên nghiệp, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

Kết luận hội nghị đánh giá cao công tác lãnh đạo điều hành, đội ngũ công chức nhiệt huyết, trách nhiệm cao với công việc và sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục. Hội nghị đã khép lại với niềm tin phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới.

­Bích Thủy

 

Tags: