Tin hoạt động Tin tức

Thí điểm về nghiệp vụ quản lý, sử dụng seal định vị điện tử trong giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container

Ngày 21/01/2020 Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định số 138/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thí điểm về nghiệp vụ quản lý, sử dụng seal định vị điện tử trong giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container. Quy trình này hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng Seal định vị điện tử để giám sát hàng hóa vận chuyển bằng Container chịu sự giám sát hải quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã giao Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan chủ trì triển khai Hệ thống Seal định vị điện tử, phối hợp với các đơn vị (Cục Giám sát quản lý về hải quan; Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Quản lý rủi ro) lựa chọn địa bàn triển khai áp dụng thí điểm Hệ thống Seal định vị điện tử.

Về lựa chọn đối tượng để gắn Seal định vị điện tử, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro quyết định định lựa chọn đối tượng để áp dụng phương thức giám sát hải quan bằng Seal định vị điện tử theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính dựa trên các thông tin thu thập được và theo tiêu chí phân loại rủi ro của Tổng cục Hải quan tại thời điểm ra quyết định. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi quyết định việc thực hiện gắn Seal định vị điện tử, quản lý và theo dõi Container hàng hóa/phương tiện vận tải có gắn Seal định vị điện tử theo quy định tại Điều 8 quy trình này. Danh sách đối tượng gắn Seal định vị điện tử được chuyển cho Bộ phận Giám sát để thực hiện và thông báo cho người khai hải quan. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi phân công công chức cập nhật thông tin hồ sơ theo dõi Container hàng hóa/phương tiện vận tải gắn Seal định vị điện tử vào Hệ thống quản lý Seal định vị điện tử.

Về mức độ cảnh báo của Hệ thống quản lý Seal định vị điện tử chia ra 03 cấp độ:

- Cảnh báo rủi ro cao (Cảnh báo màu đỏ trên Hệ thống), gồm: Cảnh báo can thiệp, tác động trái phép Seal định vị điện tử (phá khóa,
cắt dây, mở Seal trái phép,...); Cảnh báo Container hàng hóa có gắn Seal định vị điện tử đi vượt quá thời gian quy định đã đăng ký với cơ quan Hải quan. Cảnh báo ở mức này, yêu cầu công chức thực hiện giám sát lô hàng tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi xác định nguyên nhân, truy tìm, ngăn chặn vi phạm (nếu có) theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm, thực hiện thông báo cho Chi cục Hải quan nơi hàng hoá đến để thực hiện kiểm tra thực tế lô hàng.

- Cảnh báo rủi ro trung bình (Cảnh báo màu cam trên Hệ thống), gồm: Phương tiện vận chuyển đi sai tuyến đường, lộ trình đã đăng ký; Cảnh báo khi mất kết nối Seal định vị điện tử; Cảnh báo dung lượng pin của thiết bị Seal định vị điện tử. Cảnh báo ở mức này, yêu cầu công chức thực hiện giám sát lô hàng tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi theo dõi và đánh giá, xác minh nguyên nhân xảy ra cảnh báo thông qua người điều khiển phương tiện vận tải. Trường hợp đánh giá có dấu hiệu vi phạm, thực hiện thông báo cho Chi cục Hải quan nơi hàng hoá đến để thực hiện kiểm tra thực tế lô hàng.

- Cảnh báo rủi ro thấp (Cảnh báo màu xanh trên Hệ thống), gồm: Cảnh báo phương tiện dừng/đỗ bất thường; Cảnh báo ở mức này, yêu cầu công chức thực hiện giám sát lô hàng tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi theo dõi, xác minh thông tin thông qua người điều khiển phương tiện vận tải. Thông báo cho cán bộ đầu mối tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến để đánh giá rủi ro, xử lý theo quy định (nếu có).

Đối với Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi được lựa chọn thí điểm có trách nhiệm: Phân công công chức thực hiện nhiệm vụ phụ trách theo dõi hoạt động giám sát bằng Hệ thống Seal định vị điện tử đối với các đơn vị trực thuộc Cục; Chủ trì việc xác minh cảnh báo từ Hệ thống đối với các Container thuộc quản lý của Chi cục và xử lý vi phạm (nếu có); Cấp, thu hồi quyền truy cập Hệ thống cho người sử dụng thuộc Cục; Kiểm tra việc triển khai thực hiện giám sát bằng Seal định vị điện tử tại đơn vị; Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị khi có yêu cầu truy tìm phương tiện, Container có cảnh báo; tổ chức theo dõi, giám sát Container trọng điểm theo yêu cầu nghiệp vụ hoặc chỉ đạo của lãnh đạo; Cập nhật các thông tin về cán bộ đầu mối, số điện thoại, địa chỉ email... trên hệ thống để phối hợp trong việc xác minh và xử lý các công việc liên quan khi xảy ra cảnh báo. Cán bộ đầu mối là Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan hoặc Trưởng Phòng Giám sát quản lý/Phòng Nghiệp vụ (do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố quy định).

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thời gian thí điểm đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020./.

Tags:

Tin khác: