Tin hoạt động Tin tức

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước ( 28/8/1945 – 28/8/2019): VĂN PHÒNG - Cơ quan tham mưu đắc lực và hiệu quả

Đ/c Hoàng Cừ, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang tặng hoa cho tập thể lãnh đạo, CBCC, người lao động thuộc Văn phòng Cục

 

Cách đây 74 năm, ngày 28/8/1945 đã đi vào lịch sử của dân tộc. Đó là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới. Đó cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của bộ máy giúp việc Chính phủ Việt Nam, mở đầu cho chặng đường cống hiến thầm lặng nhưng đầy vẻ vang của tất cả cán bộ, công chức, nhân viên đã và đang công tác tại Văn phòng Chính phủ cũng như trên khắp mọi miền của Tổ quốc, những con người đã tận tâm tận lực tham mưu giúp việc cho các nhà lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành công việc của Chính quyền ở các cấp.  

Để ghi nhớ sự kiện này, ngày 19/4/2001 Chính phủ đã ra quyết định số 489/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hằng năm là ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ. Từ đây theo đề nghị của UBND các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành Trung ương, ngày 22/7/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 828/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hàng năm là “ngày truyền thống văn phòng cơ quan hành chính nhà nước”. Từ đó hàng năm, cán bộ, công chức Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có dịp ôn lại truyền thống Văn phòng, phát huy những truyền thống quý báu, khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, tổ chức Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển. Dù tên gọi có nhiều lúc khác nhau, nhưng vai trò của tổ chức Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước luôn gắn liền với bộ máy chỉ huy các cấp và gắn liền với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tổ chức Văn phòng đã từng bước trưởng thành về mọi mặt, thực sự là trung tâm điều hành của lãnh đạo các cấp, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.  

Trong suốt 74 năm qua cùng với sự phát triển, trưởng thành của đất nước, của ngành Hải quan, Văn phòng Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt cùng với sự phát triển chung của Cục. Sau khi chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 kết thúc, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc được bình thường hóa, để kịp thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về Hải quan tại các cặp cửa khẩu trên tuyến biên giới của tỉnh Hà Tuyên, Tổng Cục Hải Quan đã ban hành Quyết định số 127/TCHQ-TCCB ngày 19/5/1989 thành lập Hải Quan tỉnh Hà Tuyên trực thuộc Tổng cục Hải quan với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 02 phòng: phòng Tổ chức - hành chính quản trị; phòng tổng hợp Nghiệp vụ và 01 Đội kiểm soát hải quan cơ động. Như vậy, ngay từ những ngày đầu tái thành lập, Văn phòng đã là một trong 2 phòng tham mưu chính phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục. Trong những năm qua, phát huy truyền thống của Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang, mặc dù có nhiều lần thay đổi tên gọi nhưng đã làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp và công tác đảm bảo tài chính hậu cần cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

Hiện nay, với biên chế 29 CBCC và hợp đồng lao động, Văn phòng đã tham mưu, giúp Lãnh đạo Cục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Tham mưu về công tác Văn phòng: Đã tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý , năm của Cục; theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, chấp hành Quy chế làm việc của Cục, tổng hợp báo cáo thông tin của các đơn vi; làm tốt đầu mối phối hợp giữa các đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt các tài liệu phục vụ hội nghị sơ, tổng kết, giao ban của lãnh đạo Cục...; thực hiện nghiêm túc chế độ, quy định báo cáo định kỳ, đột xuất.

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC và người lao động về chủ trương chính sách, quy định của nhà nước, của Bộ Tài chính, TCHQ về hoạt động công tác hải quan. Chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Luật TĐKT.

Triển khai thực hiện tốt công tác Văn thư, Lưu trữ đúng quy định; đảm bảo công tác thông tin liên lạc. Đảm bảo công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hoạt động của Cục hải quan tỉnh; đảm bảo thường trực bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, cơ quan sáng xanh , sạch đẹp

Tham mưu về công tác tổ chức cán bộ: Đã tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổng hợp kế hoạch về tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, biên chế, tuyển dụng, hợp đồng lao động; đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức; chế độ chính sách cán bộ công chức; bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn xây dựng phát triển của Ngành Hải quan. Tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quyết định của Tổng cục Hải quan. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại, đội ngũ cán bộ công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao.

Tham mưu về công tác tài vụ quản trị: Đã tích cực tham mưu lập dự toán ngân sách hàng năm của Cục và thực hiện dự toán khi được phê duyệt; đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của Cục; thực hiện có hiệu quả tiết kiệm chi thường xuyên hàng năm. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, cấp phát, theo dõi sử dụng các trang thiết bị , phương tiện vật tư, xăng dầu, ấn chỉ nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc và thực hiện công tác kế toán ấn chỉ theo quy định. Tham mưu đề xuất phương án xây dựng , cải tạo sửa chữa trụ sở, trang bị thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất để đảm bảo cho hoạt động công tác chuyên môn của toàn Cục. Đến nay, tại các đơn vị hải quan cơ sở và cơ quan Cục Hải quan tỉnh đều có trụ sở làm việc khang trang; được trang cấp tương đối đầy đủ phương tiện ôtô, xe máy, thiết bị kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; dụng cụ nhà ăn để phục vụ đời sống sinh hoạt. Tại Chi cục HQCK quốc tế Thanh Thủy có phát sinh lưu lượng hàng hóa XNK, phương tiện và hành khách XNC lớn đã được trang bị lắp đặt cân điện tử, máy soi camera, chó nghiệp vụ để hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ. Trang bị lắp đặt Hệ thống máy tính đầy đủ, có máy chủ, máy trạm được kết nối thông suốt từ Cục Hải quan tỉnh đến các đơn vị Hải quan trực thuộc và Tổng cục Hải quan; từ Cục Hải quan tỉnh đến các ngành trong Khối Tài chính phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo hải quan các cấp và công tác quản lý, thu nộp ngân sách nhà nước.

Tham mưu về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan: Văn phòng đã tích cực tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa Hải quan, đặc biệt là từ năm 2008 đến nay, triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan Hà Giang giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020; giai đoạn 2011-2015 ; giai đoạn 2016-2021. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả: lắp đặt Hệ thống mạng LAN, WAN, INTERNET; thường xuyên nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, chương trình quản lý điều hành qua mạng Net.ofie, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của lãnh đao hải quan các cấp, giảm thiểu giấy tờ tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính. Tham mưu, xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 đưa vào áp dụng trong toàn Cục có hiệu quả; xây dựng và chính thức đưa trang thông tin điện tử Website của Cục vào hoạt động (năm 2013). 

Tham mưu về công tác thanh tra:, Đã tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật của nhà nước về Hải quan, các quy định của Bộ Tài chính, của Ngành Hải quan và các nhiệm vụ của cấp trên giao thuộc quyền quản lý của Cục; thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực tham nhũng... đã chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót xẩy ra; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, thực hiện quy chế làm việc, các quy định về chấp hành quy tắc ứng xử, lễ tiết tác phong, mang mặc trang phục Hải quan của CBCC, phòng ngừa vi phạm xẩy ra và đã đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tham mưu công tác phụ trách giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn: Trong nhiều năm qua, thực hiện nhiệm vụ của Cấp ủy, Chính quyền địa phương giao cho Cục Hải quan tỉnh Hà giang phụ trách giúp đỡ xã biên giới đặc biệt khó khăn trong việc xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện. Văn phòng đã tham mưu, giúp lãnh đạo Cục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách giúp đỡ các xã: Sơn Vĩ- huyện Mèo Vạc; xã Bát Đại Sơn - huyện Quản Bạ; xã Xín Mần- huyện Xín Mần; xã Nàn Xỉn- huyện Xín Mần; xã Thanh Thủy huyện Vị Xuyên bằng những việc làm cụ thể thiết thực như: xây dựng trường học, mua sắm dụng cụ học tập cho các cháu học sinh; hỗ trợ cây, con giống giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; cử cán bộ tăng cường giúp xã Thu Tà - huyện Xín Mần.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Văn phòng còn tích cực tham gia các phong trào thi đua; các hoạt động từ thiện nhân đạo, chương trình xóa đói giảm nghèo, chất độc gia cam, vì biển đảo quê hương...do Trung ương, địa phương và ngành phát động.

 Với những thành tích đã đạt được, Văn phòng Cục đã được cấp và ngành ghi nhận tặng thưởng: 1 Huân chương lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 04 Bằng khen của Bộ Tài Chính; 04 Bằng khen của UBND tỉnh; nhiều năm đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc...

Trước yêu cầu phát triển của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi ngành Hải quan phải nhanh chóng vươn lên hơn nữa để bắt kịp với trình độ của Hải quan các nước trong khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang cần huy động tổng lực sức mạnh tập thể, trong đó lực lượng làm công tác Văn phòng đóng vai trò không nhỏ để thực hiện thắng lợi các nội dung của chương trình cải cách, phát triển và hiện đại hoá ngành Hải quan, mà nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng cần tập trung là: Tiếp tục cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu tổng hợp, giúp lãnh đạo Cục xây dựng chương trình công tác, đề xuất các biện pháp chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; Nâng cao chất lượng báo cáo, duy trì chế độ kiểm tra công tác Văn phòng tại các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng; Thực hiện tốt đề án khoán biên chế và đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất của Cục; đáp ứng các nhu cầu trang thiết bị hợp lý cho các đơn vị hoạt động đảm bảo các định mức sử dụng kinh phí như điện thoại, điện, nước, xăng, văn phòng phẩm. Tăng cường chất lượng của công tác phục vụ, lái xe và bảo vệ đáp ứng yêu cầu, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Cục.

 Phát huy truyền thống 74 năm xây dựng và phát triển cùng đất nước, lực lượng Hải quan làm công tác Văn phòng đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, ngày càng khẳng định vai trò vị trí của mình là một lực lượng không kém phần quan trọng trong mọi hoạt động của lực lượng Hải quan, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Cục, Văn phòng sẽ làm tốt hơn nữa chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Cục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Cục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an toàn xã hội.

Tags:

Tin khác: