Tin hoạt động Tin tức

Cục Hải quan Hà Giang hưởng ứng Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2019

          Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-BCĐ ngày 21/6/2019 của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Hà Giang về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” năm 2019. Cục Hải quan Hà Giang đã tổ chức tuyên truyền cho CBCC, người lao động tham gia hưởng ứng phong trào bằng các công việc cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe của cán bộ công chức và người lao động trong toàn Cục. Cụ thể: Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các  đơn vị, phòng, ban thuộc Khối văn phòng Cục tổ chức dọn dẹp, vệ sinh phòng làm việc cá nhân; tổ chức tuyên truyền bằng khẩu hiệu, băng rôn tại Cục. Cùng với đó BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động vệ sinh khuôn viên cơ quan, khơi thông cống rãnh, thủ gom rác thai nhựa, nilon, rác thải rắn… trong và ngoài trụ sở cơ quan với tổng số 19 đoàn viên thanh niên tham gia.

          Bên cạnh việc nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang luôn khuyến khích cán bộ công chức, người lao động tích cực, chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe từ đó có thể đảm bảo hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chính trị được giao tại đơn vị.

Tags:

Tin khác: