Tin hoạt động Tin tức

Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Hải quan trong lĩnh vực lâm nghiệp

Ngày 25 tháng 4 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

 

Phối hợp bắt giữ vận chuyển gỗ trái phép tại cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, cá nhân có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép (từ thời điểm lâm sản đã xếp lên phương tiện vận chuyển) không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng lâm sản thực tế vận chuyển không phù hợp với hồ sơ đó, thì bị xử phạt như sau: vận chuyển động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá dưới 15 triệu đồng; gỗ thuộc loài thông thường dưới 2m3; thực vật rừng ngoài gỗ trị giá dưới 15 triệu đồng;... thì bị phạt tiền từ năm đến 15 triệu đồng; vận chuyển ngà voi có khối lượng dưới 0,3 kg; thực vật rừng ngoài gỗ trị giá từ 180 đến 210 triệu đồng; động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường trị giá từ 180 đến 210 triệu đồng;... thì bị phạt tiền từ 180 đến 210 triệu đồng.

Đặc biệt, phạt tiền từ 475 đến 500 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm chế biến từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp trị giá từ 475 triệu đồng trở lên.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực lâm nghiệp với cá nhân là 500 triệu đồng; tổ chức vi phạm áp dụng phạt tiền bằng hai lần mức phạt tiền với cá nhân có cùng hành vi và mức độ vi phạm.

Quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Chương III của Nghị định. Theo đó: Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính: Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Nghị định này; Công chức, viên chức và người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân  đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao thanh tra, kiểm tra về quản lý rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan, Điều 33 của Nghị định quy định như sau:

“Điều 33. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan

1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá 25.000.000 đồng;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

4. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Đình chỉ hoạt động của cơ sở chế biến lâm sản có thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có trị giá không vượt quá 50.000.000 đồng;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại điểm d và điểm đ khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.”

Về phân định thẩm quyền xử phạt, khoản 5, Điều 34 của Nghị định quy định như sau:

“5. Những người có thẩm quyền của lực lượng Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, có quyền áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 22 và Điều 23 theo thẩm quyền quy định tại Điều 33 của Nghị định này thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.”

Trước đó, trong quá trình thi hành Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang đã kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung quy định thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản, xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan Hải quan đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 157/2013/NĐ-CP.

Vụ pháp chế (Tổng cục Hải quan) đã có văn bản trả lời đơn vị sẽ kiến nghị khi cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị định 157/2013/NĐ-CP về thẩm quyền xử vi phạm hành chính khi cơ quan hải quan phát hiện hành vi buôn bán, vận chuyển gỗ và lâm sản khác trái pháp luật trong địa bàn hoạt động của hải quan.

Nghị định 35/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2019. Đồng thời, Nghị định này thay thế Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và Điều 3 Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản./.

Tags:

Tin khác: