Tin hoạt động Tin tức

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hải quan thông minh, tích hợp

Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định thành lập Nhóm xây dựng Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan do Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành làm Trưởng nhóm.

 

Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành chủ trì buổi làm việc với đại diện các nhóm CBCC tham gia xây dựng hệ thống CNTT ngày 8/4

 

Tiếp cận chuẩn mực hiện đại của thế giới

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Nhóm là xây dựng hệ thống CNTT mới, hiện đại, thông minh, tích hợp, đảm bảo tin học hóa các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan trên cơ sở áp dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành cho biết, để tái thiết kế toàn bộ hệ thống CNTT của Ngành, bên cạnh các nội dung đã được phê duyệt tại Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT của Tổng cục Hải quan (giai đoạn 2016- 2020) sẽ phải bổ sung thêm nhiều nội dung mới, tập trung vào các ứng dụng như: Xây dựng ứng dụng di động hỗ trợ thực hiện thủ tục Hải quan mọi lúc - mọi nơi - trên mọi phương tiện; ứng dụng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin doanh nghiệp tập trung; xây dựng phần mềm quản lý việc lấy mẫu, phân tích và giám định hàng hóa tích hợp được với các hệ thống nghiệp vụ khác của ngành Hải quan…

Trước đó, ngày 22/1/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 155/QĐ-TCHQ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống CNTT ngành Hải quan.

Ban chỉ đạo xây dựng Dự án Hệ thống CNTT ngành Hải quan gồm 12 thành viên do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng bài toán nghiệp vụ tổng thể, quản lý doanh nghiệp, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thiết kế hệ thống CNTT tổng thể của ngành Hải quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; quản lý doanh nghiệp, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai đầu tư dự án, nhiệm vụ CNTT đã được Bộ Tài chính phê duyệt hàng năm. Việc triến khai phải đảm bảo tiêu chuẩn kết nối, trao đổi và đồng bộ với Dự án Hệ thống CNTT ngành Hải quan.

12 bài toán nghiệp vụ

Theo lãnh đạo Cục CNTT và Thống kê hải quan, để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Hệ thống CNTT, mới đây (từ ngày 8-14/4), Tổng cục Hải quan đã triệu tập hơn 100 CBCC tham gia xây dựng các bài toán nghiệp vụ tổng thể để thiết kế hệ thống CNTT Hải quan.

Trong đợt này, đội ngũ CBCC tập trung xây dựng các bài toán nghiệp vụ theo 12 nhóm chuyên đề gồm: Thông quan hàng hóa (thủ tục hải quan chung);

Gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất;

Giám sát hàng hóa XNK, phương tiện XNC đường hàng không;

Giám sát hàng hóa XNK, phương tiện XNC đường biển;

Giám sát hàng hóa XNK, phương tiện XNC đường sắt;

Giám sát hàng hóa XNK, phương tiện XNC đường bộ, đường thủy nội địa, đường sông;

Giám sát hàng hóa đưa ra, đưa vào kho, bãi, địa điểm (ICD, CFS, kho ngoại quan, Kho hàng không kéo dài);

Hàng hóa gửi đường bưu chính, chuyển phát nhanh; Hàng hóa quá cảnh, trung chuyển;

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Hàng hóa tạm nhập tái xuất khác;

Nhóm thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan đối với xăng dầu XNK, TNTX, chuyển tải sang mạn; xăng dầu cung ứng doanh nghiệp chế xuất; tàu bay, tàu biển; xăng dầu gửi kho ngoại quan, xăng dầu XNK tại cảng phao, neo nổi.

Trên cơ sở yêu cầu bài toán nghiệp vụ và kết quả đánh giá tổng thể hệ thống thông tin hiện nay của Ngành, Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trình Bộ Tài chính phê duyệt và triển khai.

Song song với việc xây dựng bài toán nghiệp vụ, Tổng cục Hải quan cũng rà soát, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý hải quan nhằm phát hiện những bất cập, chưa phù hợp hoặc chưa được quy định để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Tags:

Tin khác: