Tin hoạt động Tin tức

Đại hội Chi đoàn TNCSHCM Cục Hải quan tỉnh Hà Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2022

Đồng chí Nguyễn Minh Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng và lãnh đạo Đoàn khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh chúc mừng BCH Chi đoàn TNCSHCM Cục Hải quan tỉnh Hà Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019- 2022

 

Thực hiện kế hoạch số 05-KH/ĐK ngày 08/3/2019 của BCH Đoàn hối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh và hướng dẫn số 01-HD/ĐK ngày 08/3/2019 về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022, ngày 22/3, Chi đoàn TNCSHCM Cục Hải quan tổ chức Đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2019-2022 với chủ đề “Tuổi trẻ Hải quan Hà Giang đoàn kết, xung kích trong cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương công vụ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao” để tổng kết đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2017-2019 và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2022. Đồng chí Nguyễn Minh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội; Dự Đại hội còn có đại diện Đảng ủy khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh, Lãnh đạo các đơn vị và tổ chức đoàn thể thuộc Cục cùng toàn thể các đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục và Đoàn cấp trên, hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cục Hải quan đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp họat động để vận động đoàn viên thanh niên triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Các hoạt động của tuổi trẻ Hải quan Hà Giang trong nhiệm kỳ vừa qua có nhiều chuyển biến tích cực và có những bước phát triển mới, nhất là trong vài năm trở lại đây Ngành Hải quan đã triển khai quyết liệt cải cách hành chính theo Nghị quyết của Đảng và Chính phủ. Cùng với quá trình cải cách, hiện đại hoá mạnh mẽ của Ngành Hải quan trong việc áp dụng hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; hệ thống dịch vụ công trực tuyến; thu nộp thuế điện tử 24/7; hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN về tra cứu xuất xứ hàng hoá…các đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn  luôn phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới; tích cực chủ động thực hiện cải cách thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK qua cửa khẩu góp phần tăng kim ngạch và thu đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế XNK của cơ quan đơn vị...Ngoài công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Chi đoàn đã phát động và thực hiện hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2017 - 2019 với nội dung đoàn viên thanh niên nêu cao: “Trách nhiệm với Công việc; Trách nhiệm với Cộng đồng và Trách nhiệm với bản thân”, việc triển khai phong trào “3 trách nhiệm” đã tạo ra sự khích lệ đoàn viên thanh niên không ngừng vươn lên trong công tác và rèn luyện tác phong làm việc có hiệu quả, đúng phương châm Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của Ngành Hải Quan. Bên cạnh đó đoàn viên trong Chi đoàn còn tham gia các hoạt động trong "Tháng thanh niên", "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè" , “Chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa đông”,  đã tổ chức thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; phối hợp với công đoàn và văn phòng để tổ chức chương trình thiết thực giúp đỡ xã phụ trách trong công tác phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới qua đó, đã thể hiện được tinh thần, trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và tập thể đơn vị của tuổi trẻ, vừa góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, vừa nâng cao vai trò vị trí của Đoàn, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào và hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển; công tác tập hợp, vận động thanh niên có những chuyển biến tích cực; việc chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng con em trong ngành được chú trọng hơn; đội ngũ cán bộ đoàn trưởng thành cả về trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn; số đoàn viên ưu tú xuất hiện ngày càng nhiều và trong nhiệm kỳ vừa qua đã có 7 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi đoàn đã đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng ủy – Lãnh đạo Cục và các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cho hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên, do vậy ĐVTN của Chi đoàn đã từng bước trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp đáng kể trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Bên cạnh những kết quả đã đạt được rất đáng biểu dương, chúng ta cũng còn một số tồn tại, hạn chế mà Chi đoàn cần có những giải pháp khắc phục, tổ chức thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới đó là: đoàn viên thanh niên chưa phát huy khả năng sáng tạo trong các phong trào thi đua nên chất lượng hiệu quả hoạt động của Chi đoàn chưa cao, chưa chủ động trong tham mưu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác chuyên môn nghiệp vụ; chưa có nhiều sáng kiến cải tiến trong công việc; kỹ năng xử lý công việc, kỹ năng ứng xử, giao tiếp và thuyết trình còn hạn chế. Việc duy trì các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao chưa được thường xuyên, đôi khi còn theo lối mòn, số lượng đoàn viên tích cực  tham gia các hoạt động còn ít nên hoạt động của Đoàn TN chưa phát huy được vai trò xung kích của lực lượng thanh niên.

 Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Chi đoàn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCSHCM, sức trẻ và lòng nhiệt huyết để thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là: Chi đoàn phải tập trung, chú trọng và tăng cường các biện pháp giáo dục đối với đoàn viên thanh niên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật, kỷ cương liêm chính gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính về về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BCH Chi đoàn phải tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề để tăng cường, nâng cao nhận thức của ĐVTN từ đó xây dựng chương trình hành động của cá nhân để làm theo Bác. Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao đặc biệt là chấp hành nghiêm túc các quy định về kỷ luật kỷ cương hành chính, quy chế hoạt động công vụ của ngành hải quan. Phát huy vai trò của tuổi trẻ luôn xung kích, đi đầu trong mọi hoạt động phong trào của cơ quan; phát huy năng lực sở trường công tác để nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng tác phong làm việc nhanh chóng, hiệu quả; đi đầu trong ứng dụng CNTT vào công tác nghiệp vụ, nghiên cứu cải tiến quy trình xử lý công việc. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, duy trì và đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ - thể dục thể thao trong toàn Cục. Xây dựng và củng cố tổ chức đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động của BCH để tập hợp và phát huy được sức mạnh của tập thể; Tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, tiếp tục giáo dục, giúp đỡ các đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng.

Đại hội đã lựa chọn 05 đoàn viên ưu tú có đủ đức, đủ tài, tín nhiệm bầu vào BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn cấp trên.

Tags:

Tin khác: