Tin hoạt động Tin tức

Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, chia sẻ thông tin

(HQ Online) - Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) đang được nghiên cứu, xây dựng của ngành Hải quan phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; quản lý doanh nghiệp, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp…

Vừa qua, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành chủ trì buổi làm việc với các đơn vị chức năng khối cơ quan Tổng cục về tiến độ xây dựng bài toán nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ để phục vụ xây dựng Hệ thống CNTT tổng thể của ngành Hải quan.

 

Ngành Hải quan đã và đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Trong ảnh, công chức Hải quan Cao Bằng tác nghiệp trên hệ thống CNTT. Ảnh: T.Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh: Để đảm bảo tiến độ, chất lượng xây dựng Hệ thống CNTT tổng thể của ngành Hải quan, các đơn vị nghiệp vụ cần xây dựng bài toán hoàn chỉnh quy trình nghiệp vụ tổng thể của toàn Ngành và quy trình nghiệp vụ trong từng lĩnh vực cụ thể để lực lượng CNTT của Ngành nắm bắt, xây dựng Hệ thống.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu đại diện các đơn vị liên quan tiếp tục cho ý kiến để hoàn thiện các nội dung các công việc nêu trên trên cơ sở tài liệu do Cục Giám sát quản lý về hải quan xây dựng…

Trước đó, tại cuộc họp xây dựng Hệ thống CNTT ngành Hải quan (ngày 3/1/2019), Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn kết luận, Tổng cục Hải quan phải xây dựng, trình Bộ Tài chính phê duyệt và triển khai dự án Hệ thống CNTT ngành Hải quan.

Ngày 22/1/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 155/QĐ-TCHQ thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống CNTT ngành Hải quan.

Ban chỉ đạo xây dựng Dự án Hệ thống CNTT ngành Hải quan gồm 12 thành viên do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn làm Trưởng ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng bài toán nghiệp vụ tổng thể, quản lý doanh nghiệp, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thiết kế hệ thống CNTT tổng thể của ngành Hải quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; quản lý doanh nghiệp, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai đầu tư dự án, nhiệm vụ CNTT đã được Bộ Tài chính phê duyệt hàng năm. Việc triến khai phải đảm bảo tiêu chuẩn kết nối, trao đổi và đồng bộ với Dự án Hệ thống CNTT ngành Hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2018, Hệ thống CNTT của Ngành đã được nâng cấp các đáp ứng Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Các hệ thống CNTT (như Hệ thống Ecustoms5; Hệ thống gia công, sản xuất xuất khẩu; Hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM…) đã cơ bản được triển khai, nâng cấp, cập nhật để đáp ứng những quy định mới.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, thống nhất các yêu cầu bài toán nghiệp vụ và thời gian thực hiện nâng cấp các Hệ thống CNTT đáp ứng các quy định hiện hành của Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ nói chung..

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã triển khai thí điểm Hệ thống quản lý văn bản điều hành tập trung (EdocCustoms)…

Tổng cục Hải quan đánh giá, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ hải quan góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, tăng tính minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan, hiện thực hóa các mục tiêu trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020. Đây là động lực để đẩy mạnh cải cách hành chính nằm trong chủ trương chung của Chính phủ…

Tags:

Tin khác: