Tin hoạt động Tin tức

Phải thu hồi hết các khoản nợ thuế phát sinh

HQ Online)- Để góp phần thực hiện thu NSNN năm 2018, đảm bảo thu hồi nợ thuế tồn đọng, Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế trong các tháng cuối năm…, trong đó yêu cầu phải thu hồi hết các khoản nợ thuế phát sinh trong năm 2018.

Description: https://www.baohaiquan.vn/Pictures112018/buitrang/e0f8426a-5187-46d1-9046-70abe2b87ecf/IMG0020.JPG

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Cục Hải quan Hà Giang. Ảnh: T.Trang.

 

Cụ thể, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại và đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai, từng DN nợ… khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp đôn đốc, xử lý nợ do đơn vị quản lý.
Đối với việc thu hồi, xử lý nợ được giao, đơn vị nào có tỷ lệ thu hồi đạt dưới 50% theo chỉ tiêu được giao phải thực hiện ngay các biện pháp theo quy định của pháp luật và trong thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị thực hiện mọi giải pháp để thu hồi hết chỉ tiêu nợ thuế đã giao. Trường hợp vì lý do khách quan không thể hoàn thành chỉ tiêu phải chỉ rõ được nguyên nhân, phân tích, đánh g giá cụ thể nguyên nhân.
Đối với các đơn vị có số nợ mới phát sinh phải có trách nhiệm đôn đốc DN, phải thu hồi hết các khoản nợ thuế phát sinh trong năm 2018. Đơn vị nào chưa thu hồi được phải phân tích cụ thể nguyên nhân phát sinh nợ, nơi phát sinh các khoản nợ, tổng hợp các giải pháp thu hồi. Giao các Phó Cục trưởng phụ trách thu hồi nợ chỉ đạo cụ thể, đảm bảo đến ngày 31/12/2018 thu hồi hết các khoản nợ phát sinh trong năm 2018.
Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm để xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với lãnh đạo và CBCC phải căn cứ vào mức độ hoàn thành công tác thu ngân sách và thực hiện chỉ tiêu giao thu hồi và xử lý nợ đọng.
Được biết, tính đến ngày 30/9/2018 số nợ chuyên thu quá hạn đối với các tờ khai đã thông quan của toàn ngành Hải quan là 5.289,4 tỷ đồng, giảm 9,8 tỷ đồng so với số liệu đến tháng 12/2017, tương đương giảm 0,19%. Tổng cộng, số thu hồi và xử lý nợ từ đầu năm đến hết ngày 30/9/2018 của toàn ngành Hải quan là 1.150,8 tỷ đồng.

Tags:

Tin khác: