Tin hoạt động Tin hải quan

Công bố Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Tuyên Quang

Sáng 28-6, tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Hà Giang đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Tuyên Quang trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.


               Ông Nguyễn Duy Thông (bên phải)- Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TCHQ thừa ủy quyền trao Quyết định thành lập Chi cục Hải quan Tuyên Quang cho lãnh đạo Chi cục.

 

Tới dự có ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy; ông Trần Ngọc Thực - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, ông Nguyễn Duy Thông -  Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ TCHQ; ông Hoàng Thế Duyên - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định, ông Trần Ngọc Thực - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: “Chi cục Hải quan Tuyên Quang được thành lập sẽ góp phần quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh hiệu quả hơn, thuận tiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh Tuyên Quang đến làm các thủ tục hải quan, làm giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa của tỉnh Tuyên Quang với các tỉnh trong cả nước và Quốc tế”.

Thừa ủy quyền lãnh đạo Tổng cục Hải quan, ông Nguyễn Duy Thông - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho lãnh đạo Chi cục và phát biểu ý kiến khẳng định việc thành lập Chi cục Hai quan Tuyên Quang thể hiện sự phát triển quy mô tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu Chi cục Hải quan Tuyên Quang cần nhanh chóng ổn định tổ chức nhân sự, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

 Phát biểu giao nhiệm vụ cho Chi cục Hải quan Tuyên Quang, ông Hoàng Thế Duyên - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang nêu rõ: Chi cục Hải quan Tuyên Quang được thành lập, đi vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, vừa đáp ứng yêu cầu tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn hiệu quả hơn... Chi cục Hải Quan Tuyên Quang là Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, phòng, chống ma tuý trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật. Chi cục Hải quan Tuyên quang thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể được quy định tại Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 06/9/2010 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan. Trước mắt, đề nghị lãnh đạo đơn vị khẩn trương bố trí sắp xếp cán bộ, phân công nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan của Cục để triển khai ngay quy trình thủ tục hải quan điện tử; tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử; thực hiện nghiêm túc cam kết Tuyên ngôn phục vụ khách hàng; làm tốt công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng liên quan tại địa bàn đảm bảo yêu cầu công tác quản lý hải quan chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp thu những ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang, đại diện Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, ông Mai Trọng Loan - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tuyên Quang cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Tuyên Quang; Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ, ngành, địa phương để Chi cục hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

                                                                                  Lương Duyên

Tags: