Tin hoạt động Tin tức

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh

Hiện nay trên địa bàn xã Thanh Thủy chưa xảy ra dịch bệnh gia súc, gia cầm

 

Ngày 01/10/2018, tại trụ sở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã phối hợp với UBND xã Thanh Thủy tổ chức tổ chức tuyên truyền phổ biến quán triệt các văn bản Chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Giang, Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam cho các cán bộ chủ chốt của xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Bích Thủy thay mặt lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã phổ biến, quán triệt các văn bản: Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Chau Phi xâm nhiễm vào Việt Nam; công văn 3369/UBND-KTN ngày 13/9/2018 của UNBD tỉnh về việc triển khai các biện pháp ngăn chăn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn; công văn số 5357/TCHQ-GSQL ngày 14/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam; đồng thời yêu cầu xã triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi đến các thôn bản của xã.

Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Cấp và Ngành Hải quan về triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu phi vào Việt Nam đến cán bộ công chức và người lao động trong đơn vị; thực hiện kiểm tra giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, lối mở trên địa bàn quản lý Hải quan để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép nhập lậu lợn và các sản phẩm từ lợn vào địa bàn quản lý.

Đến nay, trên địa bàn xã chưa phát hiện có dịch bệnh gia súc, gia cầm nói chung và dịch tả lợn Châu Phi nói riêng xẩy ra trên địa bàn.


Tags:

Tin khác: