Tin hoạt động Tin tức

Ngành Hải quan sẽ định danh hơn 300 hành vi vi phạm của CBCC trong thực thi công vụ

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo “Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm của công chức trong ngành Hải quan”- một văn bản quan trọng có tác động, điều chỉnh toàn bộ hành vi của CBCC, viên chức, người lao động trong Ngành khi thực thi công vụ. Phóng viên Báo Hải quan phỏng vấn ông Lương Hải Hưng- Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra (Tổng cục Hải quan)- đơn vị chủ trì xây dựng dự thảo, xoay quanh các nội dung quan trọng của Quy chế.

Description: https://www.baohaiquan.vn/Pictures52018/ngohoan/3IMG_0485.jpg

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành một số quyết định, quy chế nhằm thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật góp phần chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng trong Ngành, vậy đề nghị ông cho biết, vì sao thời điểm này, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng “Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm của công chức trong ngành Hải quan”?

- Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành một số quy định thực hiện kỷ cương, kỷ luật góp phần chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của CBCC trong Ngành. Tuy nhiên, đến nay, các quy định này đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, do vậy cần có sự bổ sung cho phù hợp. Với mục tiêu đấu tranh chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, loại bỏ thái độ vô cảm, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ người dân và DN.

Đồng thời, trên cơ sở tổng kết, kế thừa các văn bản hiện hành và căn cứ yêu cầu thực tế, Tổng cục Hải quan xây dựng“Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm của công chức trong ngành Hải quan”.

Những mục tiêu quan trọng được Tổng cục Hải quan kỳ vọng đặt ra trong Quy chế lần này là gì?

- Như đã nêu trên, mục tiêu đầu tiên của Tổng cục Hải quan khi xây dựng quy chế này là: Chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của CBCC hải quan khi thực thi công vụ, minh bạch trong xử lý vi phạm của CBCC.

Quy chế này khi được ban hành sẽ cụ thể hóa các quy định của pháp luật, đảm bảo thuận lợi cho việc thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, kỷ luật và phòng, chống tiêu cực trong ngành Hải quan. Công chức hải quan sẽ nhận thức rõ ràng hơn tính tuân thủ, chuyên nghiệp trong thực thi công vụ và những điều mà mình không được làm. Trong quá trình thực hiện quy chế, Tổng cục Hải quan vẫn tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu những vướng mắc phát sinh để hoàn thiện quy chế cho phù hợp với thực tế.

So với các quyết định trước đây, Quy chế lần này có những điểm mới quan trọng nào, thưa ông?

- Dự thảo Quy chế (đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Ngành-PV) gồm 4 chương, 67 điều, định danh hơn 300 hành vi vi phạm, tương ứng với đó là đi kèm các chế tài xử lý từ nhắc nhở, phê bình đến kỷ luật buộc thôi việc, trong đó quy định quy trình kiểm tra hoạt động công vụ.

Đặc biệt, tại Chương 3 của Quy chế quy định chi tiết từng hành vi vi phạm của công chức hải quan từ tư thế, tác phong, lễ tiết đến hoạt động nghiệp vụ hải quan. Từ đó, tùy theo tính chất mức độ, Quy chế cũng quy định chế tài xử lý đối với từng hành vi vi phạm tương ứng.

Được biết, để hoàn thiện và sớm trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ký ban hành Quy chế, Vụ Thanh tra- Kiểm tra đã và đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các vụ, cục khối cơ quan Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan địa phương, đề nghị ông cho biết, thời điểm này, các đơn vị đã có “hiến kế” gì vào dự thảo Quy chế?

- Xác định đây là Quy chế quan trọng vì sau khi ban hành có tác động ảnh hưởng trực tiếp và điều chỉnh toàn bộ hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan khi thực thi công vụ, ngày 10/4/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 1875/TCHQ-TTr gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế. Nội dung công văn này rất mở. Ngoài việc lấy ý kiến tập thể của các đơn vị, Tổng cục Hải quan còn lấy ý kiến của cá nhân công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành mà khi gửi không yêu cầu phải ký tên.

Đến nay, Tổng cục Hải quan (Vụ Thanh tra - Kiểm tra) đã nhận được rất nhiều ý kiến tham gia của các đơn vị gửi về. Qua nghiên cứu các ý kiến tham gia của các đơn vị, chúng tôi nhận thấy các đơn vị đã tập trung, nghiêm túc, nghiên cứu và có ý kiến tham gia xác đáng như  Vụ Pháp chế, Cục Tài vụ - quản trị, Cục Hải quan Đồng Nai… Đặc biệt, có đơn vị sau khi gửi ý kiến tham gia vẫn tiếp tục có ý kiến bổ sung như Cục CNTT và Thống kê hải quan.

Hiện nay, Vụ Thanh tra - Kiểm tra đang tiếp tục tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện Quy chế. Sau khi tổng hợp, hoàn thiện, chúng tôi tiếp tục lấy ý kiến tham gia của một số vụ, cục chức năng. Tiếp đó sẽ lấy ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; xin ý kiến của tập thể lãnh đạo Tổng cục Hải quan để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ký ban hành.

Xin cảm ơn ông!

 

Tags:

Tin khác: