Tin hoạt động Kiểm Tra sau thông quan

Quyết tâm tăng thu NSNN từ công tác KTSTQ

Quyết tâm tăng thu NSNN từ công tác KTSTQ

          Theo kế hoạch KTSTQ năm 2013, Chi cục KTSTQ - Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang thực hiện kiểm tra 08 doanh nghiệp và được giao chỉ tiêu  thu NSNN là 02 tỷ đồng (Tăng so với số thu thực tế năm 2012 là 66 %). Đây là một thách thức lớn đối với CBCC toàn Chi cục. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm cao độ, lực lượng KTSTQ đã và đang đạt được những kết quả đáng khích lệ.

          Để hoàn thành nhiệm vụ thu theo chỉ đạo của Tổng Cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, ngay từ đầu năm, Chi cục KTSTQ đã tập trung đánh giá, chọn lọc những doanh nghiệp trọng điểm, xác định có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo khả năng có số thu thuế lớn để tập trung kiểm tra. Trong đó, trọng tâm vào doanh nghiệp có dự án đầu tư, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh XNK có độ rủi ro cao ở một số lĩnh vực, như: trị giá, chính sách ưu đãi miễn thuế, mã số. Cụ thể, đối với loại hình đầu tư, đơn vị đẩy mạnh KTSTQ tại trụ sở DN, tiến hành kiểm tra thực tế máy móc, thiết bị nhập khẩu theo dự án đầu tư có nguy cơ gian lận về số lượng, về tên hàng, mã số và lợi dụng chính sách miễn thuế để trốn thuế. Ngoài ra, đơn vị còn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác phúc tập hồ sơ, phát hiện sai sót trong các khâu nghiệp vụ thông quan, phát hiện các dấu hiệu vi phạm... từ đó, lựa chọn doanh nghiệp  KTSTQ nhằm đánh giá tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, góp phần tích cực thực hiện công tác chống thất thu ngân sách Nhà nước.

          Kết quả 6 tháng đầu năm (tính đến ngày 12/6/2013), về số cuộc: Chi cục đang tiến hành kiểm tra 07 doanh nghiệp và kết thúc KTSTQ được 04 doanh nghiệp (so với kế hoạch năm 2013 đạt 50%, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2012); về số thu NSNN đã ban hành 03 quyết định ấn định thuế và 04 quyết định xử lý VPHC với tổng số tiền là 788,95 triệu đồng (đạt 39 % so với chỉ tiêu được giao, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2012).

Từ nay đến cuối năm 2013, cũng với tinh thần quyết tâm tăng thu từ công tác KTSTQ, CBCC toàn Chi Cục phấn đấu thực hiện kiểm tra trên 10 doanh nghiệp; thu đạt và vượt chỉ tiêu về thu NSNN được giao là hai tỷ đồng, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN của toàn Cục./.

                                                                                     

Tags: