Tin hoạt động Sự kiện

Hướng dẫn mới về thủ tục hải quan, quản lý thuế hàng xuất nhập khẩu có hiệu lực từ 05/6/2018

        Ngày 20.4. 2018, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 20.3.2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư hướng dẫn, cụ thể hóa toàn bộ các quy định về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) được nêu tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

        Cụ thể, Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 75 Điều, khoản quy định mới về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK.

        Trong đó, những nội dung quan trọng liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan được sửa đổi trong thông tư này gồm: hồ sơ hải quan; nộp hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử; khai hải quan; thời điểm thông báo kết quả phân luồng tờ khai; khai bổ sung hồ sơ hải quan; khai thay đổi mục đích sử dụng; hủy tờ khai hải quan; kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của chi cục hải quan đăng ký tờ khai; giám sát hải quan trong việc lấy mẫu; đưa hàng về bảo quản; hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; niêm phong hải quan; khai bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập; hủy tờ khai vận chuyển độc lập; thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập; giám sát hải quan. Cùng với những thay đổi về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, nhiều nội dung về thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK) và quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

          Đặc biệt, Thông tư cũng sửa quy định về kiểm tra, xác định trị giá hải quan: Bổ sung căn cứ bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan; bổ sung thẩm quyền xác định trị giá, ấn định thuế sau khi bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan; xử lý kết quả tham vấn; sửa đổi quy định về tham vấn một lần…

         Cùng với việc ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa XK, NK. Đây là văn bản triển khai Điều 32 Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương; cũng như cụ thể hóa Điều 26 tại Thông tư 38/2015/TT-BTC và pháp lý hóa một số hướng dẫn của Bộ Tài chính trước đây về thời điểm nộp C/O (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa), trừ lùi C/O cho hàng hóa gửi kho ngoại quan. Các vấn đề chính được đưa vào Thông tư 38/2018/TT-BTC gồm: hồ sơ xác định trước xuất xứ hàng hóa, các trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ; thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ; kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa XK, NK; về kiểm tra sau thông quan đối với xuất xứ hàng hóa XK, NK.

       Hai thông tư này có hiệu lực từ 5/6/2018./.

 

Tags:

Tin khác: