Tin hoạt động Sự kiện

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang
- Địa chỉ: Tổ 8, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 02193 866 783;     Fax: 02193 866 637
2. Tên dự án: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.
B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:
- Tên gói thầu: Cung cấp 01 xe ô tô loại 7 chỗ để phục vụ công tác cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
- Giá gói thầu (VNĐ): 1.039.000.000
- Giá trúng thầu (VNĐ): 1.039.000.000
- Nhà thầu trúng thầu:  Công ty TNHH MTV Toyota Mỹ Đình 
- Quyết định phê duyệt: Quyết định số 180/QĐ-HQHG ngày 29/5/2013 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang 
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 
Tags: