Tin hoạt động Tin tức

CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU XÍN MẦN, SĂM PUN, PHÓ BẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

Đồng chí Nguyễn Minh Thành Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sam Pun

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-HQHG ngày 08/01/2018 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Vừa qua các Chi cục hải quan cửa khẩu Xín Mần, Săm Pun, Phó Bảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự chỉ đạo hội nghị tổng kết tại các Chi cục có đồng chí Nguyễn Minh Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang; Lãnh đạo Đội kiểm soát Hải quan; Lãnh đạo, công chức Văn phòng Cục, Lãnh đạo, công chức, người lao động tại các Chi cục Hải quan Xín Mần, Săm Pun, Phó Bảng.

Năm 2017 các Chi cục hải quan cửa khẩu đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan tiếp tục triển khai đồng bộ, công khai các thủ tục hành chính để doanh nghiệp, người dân biết, thực hiện; các hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra chủ yếu là hàng hóa tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển cửa khẩu, hàng hóa trao đổi cư dân biên giới. Trên các địa bàn cửa khẩu Xín Mần, Săm Pun, Phó Bảng không có điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, các Chi cục đã thường xuyên duy trì công chức trực tại cửa khẩu, tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới; thường xuyên phối hợp tốt với các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường trong tuần tra đấu tranh phòng chống buôn lậu; hoạt động xuất nhập biên của cư dân biên giới dần đi vào nền nếp…

Kết quả:

Tại Chi cục hải quan Xín Mần: Trị giá hàng hóa trao đổi cư dân biên giới đạt 20.778 USD; giám sát thực xuất và hàng hóa chuyển cửa khẩu đạt 151.875 USD; hành khách xuất nhập biên theo sổ thông hành 54.104 lượt người; phát hiện xử lý 01 vụ vi phạm, phạt 1,5 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Tại Chi cục hải quan Săm Pun: Năm 2017 có 11 doanh nghiệp tham gia XNK chuyển cửa khẩu với tổng giá trị 355.340.943,5 USD; hành khách xuất nhập biên bằng sổ thông hành đạt 17.749 lượt người.

Tại Chi cục hải quan Phó Bảng: Trị giá mặt hàng tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu đạt 1.403.980.027 USD; hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới đạt 7.792 USD; hành khách xuất nhập biên bằng sổ thông hành đạt 15.204 lượt người; phát hiện, xử lý 01 vụ vận chuyển pháo hoa trái phép quan biên tới với khối lượng 90 kg, phối hợp với các ngành chức năng xử lý 02 vụ vi phạm pháp luật khác.

Thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Minh Thành - Phó Cục trưởng đã biểu dương và ghi nhận kết quả công tác năm 2017 của các Chi cục hải quan Xín Mần, Săm Pun, Phó Bảng đồng thời chỉ ra một số điểm còn hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ như chỉ tiêu thuế tại các Chi cục chưa hoàn thành do điều kiện khách quan, giao thông đi lại khó khăn…

Đồng chí Nguyễn Minh Thành Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang trao Giấy khen cho các cá nhân Chi cục Hải quan của khẩu Phó Bảng có thành tích trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018 được giao đồng chí Nguyễn Minh Thành lưu ý các Chi cục cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, trong đó tập trung: Đối với Chi cục hải quan Xín Mần, đầu năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định nâng cấp cửa khẩu phụ Xín Mần lên thành cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc); do vậy, trong thời gian tới Chi cục Hải quan cửa khẩu Xín Mần cần bố trí lực lượng, con người, phương tiện để chuẩn bị thực hiện tốt nhiệm vụ như chủ động giải quyết thủ tục hải quan, tạo điều kiện cho hàng hoá XNK, phương tiện vận tải, hành khách XNC theo đúng qui định.

Bên cạnh đó các Chi cục cần làm tốt công tác cải cách hành chính, công khai các thủ tục hành chính để doanh nghiệp, người dân biết thực hiện; khai thác, phát huy hiệu quả các phần mềm ứng dụng quản lý của ngành, đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản Edu-Custom được TCHQ chọn triển khai thí điểm; các đơn vị cần làm tốt công tác phối hợp trong tuần tra, kiểm soát  chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tuyên truyền cho nhân dân quy định mới của Bộ luật hình sự về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ; thực hiện tốt chức năng được giao của ngành Hải quan trong Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự mới; thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam trong cán bộ, công chức; cán bộ, công chức cần tự nghiên cứu, học tập, tìm hiểu các quy định mới của ngành để tự nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng các công được giao; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, công chức cũng như quán triệt, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật về cán bộ, công chức, phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, người lao động.

Tại Hội nghị tổng kết, trên cơ sở triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 các Chi cục hải quan cửa khẩu Xín Mần, Săm Pun, Phó Bảng đã phát động và ký giao ước thi đua tới cán bộ, công chức, người lao động để quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018.

Tags:

Tin khác: