Tin hoạt động Tin tức

ĐỒNG CHÍ HẦU VĂN LÝ - ỦY VIÊN BTV TỈNH ỦY GIÁM SÁT TẠI ĐẢNG BỘ CỤC HẢI QUAN TỈNH HÀ GIANG

Đồng chí Hầu Văn Lý – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ kết luận buổi làm việc

 

            Thực hiện Quyết định số 366-QĐ/TU ngày 28-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, giám sát công tác xây dựng Đảng đối với các Đảng bộ, chi bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh, ngày 09/01/2018, đồng chí Đại tá Hầu Văn Lý - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến làm việc với Đảng bộ Cục Hải quan. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Cừ - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Cục và lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Công an tỉnh.

           Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Thành – Phó bí thư Đảng ủy, phó cục trưởng đã thay mặt Đảng ủy Cục Hải quan báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo dõi, giám sát trong năm 2017. Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2017, Đảng bộ Cục Hải quan đã quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh Ủy Hà Giang và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh gắn với việc triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017. Trong đó đặc biệt chú trọng việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng  chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng và các Quy định của Đảng. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, việc thực hiện nói đi đôi với làm theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện đánh giá cán bộ, đảng viên theo bộ công cụ và lấy Phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của các cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo diện cấp ủy quản lý. Đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả về công tác chuyên môn nghiệp vụ: Công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực và đạt hiệu quả cao, đã phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu xuống mức thấp nhất so với quy định chung của Ngành và Tỉnh đề ra; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; chủ động, tích cực hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoạt động xuất, nhập khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi để sản xuất, kinh doanh. Kết quả kim ngạch XNK đạt cao nhất từ trước đến nay đạt 4,15 tỷ USD, tăng 161% so với năm 2016 (1,59 tỷ USD). Thu ngân sách nhà nước về hoạt động XNK hàng hóa được 304,7 tỷ đồng, đạt 141,7% so với chỉ tiêu dự toán giao và tăng 5,2% so với năm 2016 (289,5 tỷ đồng); không để xẩy ra vụ, việc, tình hình phức tạp, điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn quản lý hải quan, đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 32 vụ vi phạm pháp luật về hải quan; xử phạt hành chính nộp NSNN: 81.172.000 đồng; Công tác Kiểm tra sau thông quan đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch giao cả về số vụ và số tiền xử phạt (đã thực hiện 11/11 cuộc KTSTQ, đạt 100% so chỉ tiêu kế hoạch giao; xử lý vi phạm hành chính nộp NSNN với tổng số tiền 124.643.841 đồng, đạt 124% so chỉ tiêu kế hoạch giao).

          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hầu Văn Lý đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Đảng bộ Cục Hải quan trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh một số việc trọng tâm đề nghị Đảng bộ Cục Hải quan cần quan tâm chỉ đạo thực hiện trong năm 2018 đó là: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng việc triển khai quán triệt, học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Duy trì công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới và các ngành chức năng trên địa bàn hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ, lưu ý trong quá trình phối hợp phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng ngành; Tiếp tục tham mưu cho tỉnh về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biên  mậu và hợp tác kinh tế quốc tế; Thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc kiện toàn lãnh đạo Cục để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và tập thể lãnh đạo Cục; Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các chỉ tiêu kế hoạch được giao ngay từ đầu năm, trong đó quan tâm đến công tác thu ngân sách và công tác phòng, chống buôn lậu, GLTM, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là các mặt hàng cấm, pháo nổ trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán.

Tags:

Tin khác: