Tin hoạt động Tin tức

Kết thúc năm 2017 Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu giao

Hàng hoá XNK chuẩn bị xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ

        

          Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Hà Giang được Bộ Tài chính giao thu NSNN từ hoạt động XNK là 215 tỷ đồng; HĐND – UBND tỉnh Hà Giang giao thu trên địa bàn tỉnh là 200 tỷ đồng; TCHQ giao chỉ tiêu phấn đấu là 290 tỷ đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm chỉ còn hơn 3 tháng để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2017 của toàn ngành, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách tăng thêm cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang lên 335 tỷ đồng.

          Bằng mọi nỗ lực và đề ra nhiều giải pháp nhằm thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2017 tổng thu NSNN của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang là 304,7 tỷ đồng, đạt 141,7% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và đạt trên 90% so với chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao. Trong đó, thu trên địa bàn tỉnh Hà Giang là 216,3 tỷ đồng, so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (190 tỷ đồng), đạt 113,84%; so với chỉ tiêu HĐND – UBND tỉnh giao (200 tỷ đồng), đạt 108,15 %; thu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 88,47 tỷ đồng, so với kế hoạch BTC giao (25 tỷ đồng), đạt 353,8%. Số thu tâp trung vào một số mặt hàng XNK chủ yếu như năng lượng điện, máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư; Antimony kim loại; than cốc; Ô tô bơm, trộn bê tông các loại; hóa chất và một số hàng hóa khác.

 

Tags:

Tin khác: