Tin hoạt động Tin tức

Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Hà Giang Đại hội Chi bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2020

Đồng chí Nguyễn Minh Thành- Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng dự và chỉ đạo đại hội

 

Thực hiện Kế hoạch 181-KH/ĐU ngày 05/10/2017 của Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017 – 2020; ngày 12/12/2017, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ, cục Hải quan tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2017-2020), đồng chí Nguyễn Minh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đã đến dự và chỉ đạo, tham dự Đại hội có 10 đảng viên của Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Cục, xác định nhiệm vụ trọng tâm và duy trì sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được duy trì thường xuyên, nghiêm túc; tập thể luôn đoàn kết, thống nhất; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức với công việc được giao được nâng lên; công tác xây dựng Đảng được quan tâm, đảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng. Chi bộ đã lãnh chỉ đạo, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã đề ra.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, tại Đại hội lần thứ XVII, Chi bộ Phòng Nghiệp vụ xác định mục tiêu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 là “Duy trì thực hiện nghiêm túc kỷ cương kỷ luật hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; hoàn thành công việc được giao đúng thời gian quy định”, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới: Phấn đấu 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hàng năm có 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm. Chi bộ đạt trong sạch,vững mạnh hàng năm; 100% đảng viên trong Chi bộ không vi phạm Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú; 100% đảng viên và gia đình không vi phạm các tệ nạn xã hội, đạt gia đình văn hoá hàng năm; kết nạp từ 1 Đảng viên mới trở lên...

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng biểu dương những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và phải khắc phục những khó khăn, tồn tại trong báo cáo chính trị đã nêu; trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; xây dựng Nghị quyết của Đại hội sát với tình hình thực tế và triển khai thực hiện hiệu quả trong từng năm; kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng của từng đảng viên để có định hướng kịp thời; Chi bộ phải giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng viên, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng để đảng viên nâng cao nhận thức các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu 02 đồng chí vào Ban Chi uỷ, Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh – Phó trưởng phòng phụ trách phòng nghiệp vụ tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nghiệp vụ (nhiệm kỳ 2017-2020).

Tags:

Tin khác: